jan ivar simonsen

90 99 64 37


"Jan Ivar driver med ekstremtriatlon og ultraløp. Likevel er det å motivere mennesker til å nå sitt potensial det som virkelig driver ham."

I alle år har han jobbet med mennesker.
Han startet på 90-tallet med å arbeide med ungdom i psykiatrien. Han opplevde at virkemidlene som ble brukt for å få til gode resultater ikke fungerte. Det skjedde ingen merkbar positiv endring hos ungdommen.
-Det var frustrerende å se at det man gjorde ikke hadde noen effekt, sier han. Dette skapte en nysgjerrighet hos Jan Ivar. En nysgjerrighet som han måtte finne ut av.

Han bestemte seg for at det var mennesker han ville jobbe med.
– Jeg jobbet en periode på Ila landsfengsel. Jeg ville jobbe med de vanskeligste folka. Utfordringen min ble å teste meg selv. Jeg ville være utenfor komfortsonen så mye som mulig. Det lærte meg mye om det å jobbe med mennesker. Det ble også grunnen til at jeg startet Skagen Kompetanse, sier han.

Jan Ivar startet å arbeide med mennesker som ikke fikk seg jobb, eller som ikke maktet å stå i jobb av ulike årsaker. Det dreide seg ofte om å hjelpe dem ut av en låst tilværelse, og inn i et nytt og bedre spor. -Disse menneskene var de som virkelig fikk meg til å bli tent på coaching, sier han.

Samtidig med arbeid har det alltid vært skole for Jan Ivar.
Coaching, psykologi og sosialpedagogikk, er eksempler på studier han de siste årene har tatt. Akkurat nå holder han på med en master innen ledelse og organisasjonspsykologi.
– Å utdanne seg samtidig med jobb har gitt meg mye god læring, sier han.

Hva får du selv ut av å jobbe med mennesker?
- Jeg får selv mye ut av å jobbe så tett med mennesker. Mentaliteten fra idretten, erfaringen fra arbeidslivet, og forskning hentet fra ulike studier gjør at jeg kan ta i bruk metoder jeg vet fungerer, både for den enkelte men også for større grupper.
- Det å få andre til å bli en bedre utgave av seg selv. Det å hente fram det beste i hver person, og kunne bruke disse styrkene til noe positivt, gir meg et kick, sier Jan Ivar.

I Skagen Kompetanse forsøker de å være utradisjonelle. Staben har veldig variert bakgrunn, fra mange fagområder.
– Det har hele tiden vært et mål, sier Jan Ivar, som er gründeren bak Skagen Kompetanse.
– Syv pedagoger tenker ganske likt. Men hvis én sykepleier, én pedagog, én ingeniør og en politimann sammen skal løse en utfordring, går løsningen ikke i det samme sporet. Jeg opplever at sammensetningen av folk hos oss løser utfordringene vi blir satt overfor på en god måte, avslutter Jan Ivar med.

Send e-post