ledelse- og teamutvikling

felles mål

fokus på
styrker

Et team er mer enn en gruppe mennesker som jobber sammen om et felles mål. Et team er en gruppe mennesker som samhandler og utnytter hverandres styrker og kompetanse slik at de sammen skaper mer enn hva de kan klare hver for seg. Et velfungerende team er effektivt og lønnsomt for bedriften.

En ledergruppe skal ikke fungere som en samling av enkeltpersoner, men som et team. Det viktigste formålet med ethvert team er: Å skape resultater som medlemmene ikke hadde klart å skape hver for seg.

Gode team er et resultat av bevisst ledelse, god rolleforståelse, åpenhet, kommunikasjon og respekt. Å skape gode team krever kunnskap om dette og de viktige elementene i teambygging. En av teoriene vi benytter for å forstå en organisasjon og dens samspill er Appreciative Inquiry (AI) som er basert på å fokusere på de ansattes styrker.

Skagen kompetanse har kunnskap og erfaring i å etablere og utvikle velfungerende team for ulike virksomheter.

Ta kontakt med Jan Ivar Simonsen på tlf. 909 96 437 for en gratis uforpliktende samtale.