Skole og SFO-kortet SK6®+

Skole og SFO-kortet SK6+ er et teoretisk og praktisk rettet opplæringstilbud for å øke din kompetanse som assistent i skolen. Et nytt og spennende opplæringstilbud der vi tar for oss skole og SFO som institusjon og arbeidsplass. Vi ser på din rolle som assistent i samarbeid med barn, foreldre, lærere og øvrig personale i skolen. Faglighet og personlig kompetanse er en vesentlig forutsetning for at skolen kan fungere som en god arena for omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Beskrivelse

 • Barns rettigheter – lovverket
 • Menneskesyn – holdninger – etikk
 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • Språk – tekst og kommunikasjon hos barn
 • IKT-nettvett
 • Utviklingspsykologi – barns identitet
 • Pedagogikk, identitet, lek, læring og danning
 • Relasjonskompetanse – sosialkompetanse
 • Barns medvirkning – foreldres medvirkning
 • Løft og multi intelligens
 • Læringsstiler – preferanser
 • BMSB (barn med spesielle behov)
 • Omsorgssvikt og overgrep
 • Ernæring og helse (psykososialt læringsmiljø)
 • Livreddende førstehjelp – HMS
 • Vold og overgrep
 • Mobbing
 • Ergonomi og forebygging

Målgruppe

De som ønsker å jobbe i skole og SFO-kortet og som har lite eller ingen kompetanse innenfor for dette området. Kurset passer også for alle ufaglærte som jobber i skolesektoren, og som ønsker mer faglig påfyll. Eventuelt for deg som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Oppstart

Høsten 2019.

Last ned produktark her (PDF).