Barnehagekortet SK6®+

Barnehagekortet SK6®+

Kompetansekortene SK6®+ er et teoretisk- og praktisk opplæringstilbud til deg som ønsker økt kompetanse til å komme i jobb, styrke deg som er i jobb eller som et første steg mot fagbrev.

Anne Therese og Tina er arkitektene bak Barnehagekortet SK6®+.  Til sammen har disse damene nærmere 40 års erfaring i å jobbe med barn, hvor drivkraften i dette arbeidet er å jobbe for optimale oppvekst- og læringsforhold med målgruppen. Deres faglige bakgrunn er barnehagefaglig med blant annet spes.ped., relasjonskompetanse og coaching, og de har alle lang erfaring med undervisning og opplæring. Anne Therese har opplæringsansvar for barnehagestudenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN,) og Tina underviser i Helse- og oppvekstfag på videregående nivå.

Vi i Skagen Kompetanse har jobbet tett med arbeidsmarkedet i mange år, og har god erfaring med hvilke behov som etterspørres. Kompetansekortene SK6®+ er utviklet i samspill med både arbeidsgivere og faglærere for å gi et faglig løft, både til de som er ufaglærte og til de som står utenfor og ønsker å delta. Kompetansekortene SK6®+ er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for Barne- og ungdomsarbeider, og kan være et første steg på vei til fagbrev for de som ønsker det.

9.mai gikk første piloten av stabelen i Skagen Kompetanses flotte lokaler i Storgata 11. Anne Therese og Elise møtte en glad, interessert og motivert gjeng kursdeltakere fra barnehager på Nøtterøy, Tønsberg og Sandefjord, som alle hadde et ønske om økt kompetanse i arbeidshverdagen. De fortalte at det var fint å komme sammen utenfor arbeidsplassen, og i felleskap lære mer om de viktigste kjerneområdene i barnehagefaget ved bruk av praktiske eksempler og teoretiske innspill for større forståelse.

Skagen Kompetanse bruker styrkebasert tilnærming som en fellesnevner for vårt arbeid. Vi mener at den beste måten å få til læring og utvikling, er å skape et læringsfelleskap preget av glede og mestring – å møte mennesker der de er, og ta utgangspunkt i deres tidligere erfaringer for så å bygge videre på dette.