IKT-KORTET

IKT-KORTET

Har du behov for å bli litt tryggere i bruk av PC? IKT-kortet vil gi deg et godt grunnlag for å bruke PC som verktøy i din arbeidshverdag. Du vil lære å sette opp brev, lage rapporter og forholde deg til dokumenter i tekstbehandling. Det blir en enkel gjennomgang av regneark, slik at du kan sette opp kalkyler og budsjetter. Du vil få et bedre innblikk i bruk av e-post og bli en effektiv bruker av internett, ved å gjøre bedre søk og få informasjonen du ønsker raskt. I tillegg vil du lære å bruke et verktøy du kan bruke til å presentere tekst og bilder.

Les mer om dette kurset.