Hva er HELSEKORTET?

Hva er HELSEKORTET?

Det er et stort behov for menneskelige ressurser i helsesektoren i årene som kommer. I tillegg til leger, sykepleiere, helsefagarbeidere er det også behov for ufaglærte. Dette er noe forsker Pia Bing Jonssen peker på: «en assistent skal ikke gjøre sykepleieroppgaver og omvendt. Vi trenger flere hender i eldreomsorgen enn de vi får gjennom å utdanne og skaffe sykepleiere».

Det er i dag mange dyktige ansatte i helsesektoren, som ikke har noen formell utdanning, men som har mye realkompetanse. Blant unge er det en del som kunne tenke seg å jobbe i helsesektoren, men er usikre på yrkesvalg fremover. Begge disse gruppene vil ha utbytte av å delta på Helsekortet.

Ved å ha deltatt på Helsekortet vil du få økt faglighet. Vi vet at det kan være liten opplæring på arbeidsplassen, og at grunnleggende teoretiske kunnskaper kan være en mangelvare. Faglig påfyll vil gi trygghet. Helsekortet kan også være starten på et fagbrev, eller annen utdanning innenfor helse, eller et tilbud til de som ikke ønsker, eller har mulighet til å ta høyere utdannelse innen helse, f.eks. sykepleie eller helsefagarbeider.

  • Helsekortet er et 50-timers teoretisk- og praktisk opplæringstilbud for å få grunnleggende kompetanse til å jobbe med helsesektoren
  • Undervisning en eller to dager pr. uke (kl 09:00 til 14:00 eller 16:00 til 21:00

Les mer om Helsekortet og når kurset gjennomføres her.