KAN VI FRISTE MED LITT EXCEL?

KAN VI FRISTE MED LITT EXCEL?

Excel er et fleksibelt verktøy som kan brukes til mange arbeidsoppgaver. Det er i utgangspunktet et verktøy for å jobbe med tall, men brukes også ofte i andre sammenhenger hvor man har behov for å jobbe med informasjon i tabellarisk form.

Eksempler på typiske oppgaver Excel kan løse:

  • kalkulere ny pris for nytt produkt
  • budsjett
  • presentere informasjon i grafer
  • beregne avskrivninger på anleggsmidler for regnskapet
  • holde oversikt over medlemmer i frimerkeklubben (register)
  • samle informasjon fra store tabeller og vise de fra forskjellige innfallsvinkler
  • statistiske beregninger (summering, gjennomsnitt, finne høyeste og laveste tall o.s.v.)
  • holde oversikt over timer jobbet i prosjekter

Hovedpoenget med Excel er at du lager et oppsett som kan gjenbrukes igjen og igjen, slik at du slipper å gjøre repetetive manuelle beregninger. Dette for å spare tid!

Du kan lese mer om våre kurs i Excel her: Excel innføring (starter 09.04. på dagtid og 10.04. på kveldstid) og Excel videregående (starter 16.04. på dagtid).