E-læring

E-læring

Høsten 2018 vil vi starte opp med e-læring. Her kan du få opplæring når du ønsker det, der du er! Leksjonene består av videoer, lyd, tekst og bilder og du vil få mulighet til å teste deg selv med quiz og innsendingsoppgaver. Du vil også få full tilgang til faglærer, hvor du kan stille spørsmål og få hjelp og motivasjon i løpet av kursperioden. Du kan også ha kommunikasjon med dine medelever, dersom du ønsker dette. De første kursene vil være innenfor fagområdene IKT og salg- og service.