Avstemming serviceerklæring Lians Tromsø

Velg ut de 5 beste alternativene som du tenker skal være gode ledestjerner for Lians Tromsø i tiden fremover! Hva kjennetegner dere og hva skal kundene kunne forvente?
Forslag til serviceerklæring