Her er de punktene som dere har jobbet frem på samlinger. Kryss av for de 5 beste alternativene. De med flest stemmer inkluderes i serviceerklæringen.
Her er alternativene