Lønnsmedarbeider

Status
Ikke påmeldt
Pris
kr4990
Kom i gang

I dette kurset vil du få innføring i lønnsarbeid. Du vil kunne kjøre lønn i små eller mellomstore bedrifter. Du vil få en teoretisk innføring i lover og reglement som er helt nødvendig for å utføre jobben på riktig måte. Vi vil også bruke et lønnsprogram (Tripletex) slik at du ser hvordan lønnskjøringen utføres i praksis.