HELSENETT

Regnskapsmedarbeider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da alt kursmateriale

Les mer »

Teamutvikling

Kurset gjennomføres som digitalt klasseromskurs gjennom plattformene, Teams eller Zoom. Mye av opplæringen baserer seg på en aktiv deltakelse fra deltakerne – med oppgaver som

Les mer »

Lønnsmedarbeider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da all opplæring

Les mer »

Regneark med Excel

Målet med dette kurset er å få en generell forståelse for hvordan et regneark er bygget opp, hvordan man jobber med formler og hvordan vi

Les mer »

E-post med Outlook

Dette kurset gjennomgår funksjoner som er helt nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg av Outlook i hverdagen. I tillegg ser vi på hvordan man kan

Les mer »