Caser grunnleggende kjernekompetanse

I denne leksjonen vil du få caser du skal løse med bakgrunn i det fagstoffet du har lest hittil. Casene er basert på temaene innenfor kapitlet vi har kalt “Grunnleggende kompetanse”. Dersom du allerede jobber i barnehage kan du ta utgangspunkt i egen barnegruppe og erfaringer du har fra din arbeidsplass. Svar så utfyllende du kan, og forsøk å løse oppgaven ut i fra ulike perspektiver. Husk å begrunne svarerne dine. Du vil få tilbakemelding på oppgavene på e-post.

Lykke til!