Midtveisevaluering Salg og servicekortet Lians

Vi ønsker gjerne noen tilbakemeldinger på hvordan du synes kurset har vært så langt.