Skagen Kompetanse AS er et nyskapende selskap som tilbyr kompetanseheving i arbeidslivet med fokus på opplæring, rekruttering, ledelse og endringsprosesser.  Vi jobber etter styrkebasert fokus (AI), der formålet med vårt arbeid alltid er å hente frem styrkene til den enkelte, teamet og organisasjonen.

Våre rådgivere har solid formell kompetanse og lang erfaring med å jobbe med mennesker i utvikling. Felles for oss i Skagen Kompetanse er vårt fokus på å levere gode resultater til våre oppdragsgivere. For å nå dette målet jobber vi kontinuerlig med utvikling og innovasjon i vårt arbeid.

Kompetente rådgivere er et krav i vår organisasjon, og i vår faglige utvikling har vi vært opptatt av å etablere samarbeid og knytte til oss eksterne ressurser. Vi har blant annet inngått et langvarig samarbeid med et av Norges beste fagmiljøer innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Med engasjement, mot, vilje og entusiasme møter vi våre samarbeidspartnere.

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du ønsker nærmere presentasjon av Skagen Kompetanse.