Helsefagarbeider (e-læring)

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette e- læringskurset forbereder deg til teorieksamen og veien til fagbrev. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fagbrev. Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Du velger selv når og hvor du studerer, noe som gir deg rom til å kombinere studier med hverdagen din – uansett hvilken situasjon du er i. Det kan være greit å være bevisst på eksamensdatoen når du starter kurset, slik at du tilpasser kurset til planlagt eksamensdato. Dersom du ikke rekker å fullføre kurset i løpet av kursperioden kan denne utvides mot en liten tilleggssum.

Du styrer selv din progresjon! Dette fører til at du blir mer selvstendig og lærer å pushe deg selv. Ved hjelp oppgaver, innsendinger og dialog med faglærer sikres god progresjon i kursperioden. Du finner selv ut hvordan du jobber mest effektivt.

Nettstudier betyr ikke lavere kvalitet på undervisningen, du får tilgang til undervisningsfilmer, undervisningsmateriell, oppgaver. Du jobber fra egen PC, Mac eller nettbrett.

Foreleseren vil være tilgjengelig en gang pr. uke på Zoom. Du vil også ha en faglig veileder som hjelper deg underveis, dersom du har behov for det. I tillegg har du tilgang til et forum hvor faglærer og andre deltakere på kurset er aktive.

Veien fram til fagbrev

Du velger selv når du vil melde deg opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen arrangeres to ganger i året. Mer detaljer rundt dette finner du i første leksjonen i kurset.

For å gå opp til et fagbrev må man ha minimum fem år (heltid) som tilsvarer 8.700 timer dokumentert allsidig praksis fra arbeid innen helsefag. Du kan også gå opp til privatisteksamen uten fem års praksis. Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.

Hvem er kurset for

For deg som ønsker å ta et fagbrev som helsefagarbeider, enten du ha lang eller kort erfaring. Et fagbrev kan være et middel til å oppnå tryggere arbeid, faglig trygghet og økt arbeidsglede, bedre økonomi, samt økt selvrespekt og anerkjennelse.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige bør minst ha skriftlige og muntlige ferdigheter på nivå med norsk B1.

Informasjon om kurset

Kurset er bygget på kompetansemålene i helsefag, og i programfagene helsefremmende arbeid 1-2 (H), kommunikasjon og samhandling (K), yrkesutøvelse (Y). Vi bruker bøkene til Aschehoug som du selv kjøper. Ca. pris for papirbøker er kr 3.500. De samme bøkene i digitalvariant vil komme på ca. kr 1.200. Du finner mer informasjon om dette i første leksjonen i kurset.

Helsefremmende arbeid 1-2 (H)

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Du vil lære om forebygging av livsstilssykdommer, kosthold og fysisk aktivitet. Noen av temaene er:

 • Livsstil og helse
 • Forebygging av sykdommer
 • Sykdomstegn og sykepleie
 • Omsorg og psykisk helse
 • Funksjonshemninger

Kommunikasjon og samhandling (K)

Programfaget handler om møte mellom mennesker, uavhengig av språk, religion, kultur, livssituasjon, alder, funksjonsnivå og livsførsel. Du vil arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og adferd overfor andre. Noen av temaene er:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Å skape tillit
 • Det å være et medmenneske
 • Taushetsplikten

Yrkesutøvelse (Y)

Programfaget handler om de ulike yrkenes egenart og de krav som stilles til det å bli helsefagarbeider. Yrkesutøvelsen bygger på sentrale kunnskaper fra samfunnsfag. Noen av temaene er:

 • Brukermedvirkning, brukeren i fokus
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • Regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • Profesjonell yrkesutøvelse og hvilken rolle jeg har som helsefagarbeider


Informasjon om utdanning, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider, utdanning helsefagarbeider.

Spørsmål?

Fyll ut skjemaet nedenfor og vi svarer deg så fort vi kan!

E-postadressen brukes kun til å svare på henvendelsen og lagres ikke.

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Tina Ramøy Åkvik
Estimert tidsforbruk: 477 timer
Pris: kr 14.900