Økonomistyring

Dette kurset er for deg som ønsker å gå opp til eksamen i programfaget Økonomistyring eller opparbeide deg tilsvarende kunnskaper innenfor økonomi. Kurset har hovedfokus på regnskap og bokføring, men har også andre temaer som vil øke deltakerens økonomiske forståelse.

Innhold:

 • Foretaksformer
 • Bedriftens mål, arbeidsbetingelser og omgivelser
 • Regnskap
  • Kontoplan
  • Økonomisk stilling
  • Egenkapital
  • Avskrivninger
  • Bokføring av lønn
  • Reskontro, kreditnotaer, rabatter
  • Tidsavgrensinger
  • Avslutning av regnskapet
  • Rapporter og lovbestemmelser
 • Regnskapsanalyse
  • Lønnsomhet
  • Rentabiliteter
  • Likviditet
 • Produktkalkyler
 • Budsjett
 • IKT-baserte verktøy
 • Etikk og miljø
 • Næringsutvikling
 • Innovasjon og entrepenørskap

Varighet:

Kurset omfatter 115 timer undervisning, og det må påregnes noe hjemmearbeid. I den videregående skole er det tilmålt 140 timer for å gjennomgå kompetansemålene.

Kurset gjennomføres på

 • kveldstid, én kveld pr. uke, kl 17:30 til 21:00, totalt 33 kvelder eller
 • dagtid, to dager pr. uke, kl 09:00 til 14:00, totalt 23 dager

Pris:

Prisen på kurset er kr 15.900. I tillegg kommer utgifter til lærebok og eventuelt eksamensgebyr.

Eksamen:

Du kan melde deg opp til offentlig eksamen i økonomistyring (videregående skole) som privatist. Fristen for våreksamen er 1. februar og høstsemesteret er 15. september. Dersom du ikke har tatt faget tidligere er eksamensgebyr kr 1.150 (pr. 01.10.20) som du betaler til fylkeskommunen.

Les mer om dette på:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/

klasserom

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner

Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.