Regnskapsmedarbeider - digitalt klasserom

Grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma eAccounting.

kr 8.200

Nullstill

Beskrivelse

Målgruppe:

Kurset er rettet mot de som ønsker å kunne utføre bokføring av bilag og for de som ønsker en god regnskapsforståelse. Du vil komme til et nivå hvor du vil ha et godt grunnlag for å kunne håndtere regnskapet i mindre bedrifter, og vil også bli selvhjulpen ved nye utfordringer i regnskapshverdagen. Kurset er også godt egnet for ledere som ønsker et godt grunnlag for å forstå oppbyggingen av et regnskap og at man har en god forståelse av rapportene fra regnskapssystemet.

Forkunnskaper:

Grunnleggende bruk av PC-verktøy.

Kursinnhold:

 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Balanse og resultat og sammenhengen mellom disse
 • Innføring i Visma eAccounting
 • Bokføring av bilag
 • Håndtering av inn- og utgående fakturaer
 • Reskontro
 • Periodiseringer
 • Merverdiavgift
 • Bokføring av lønnsbilag
 • Avskrivinger
 • Rapporter
 • Fakturering og bokføring av disse

 

Gjennomføring:

Dette kurset gjennomføres i digitalt klasserom. Dette innebærer at du kan sitte hjemme eller på kontoret og følge undervisningen, med verktøyet Zoom. Du får tilsendt en link og klikker på denne for å logge deg inn i klasserommet. Det betyr at alle deltakerne kobler seg til samtidig, og det vil være anledning til å stille spørsmål underveis. Du vil også få tilgang til en e-læringsportal med tekster, videoklipp og oppgaver som også tar for seg temaene som er gjennomgått i kurset.

Undervisning i digitalt klasserom på dagtid gjennomføres slik:

 • 2 dager pr. uke (man/tirs) kl 12-15
 • 5 uker
 • totalt 30 timer undervisning

 

Undervisning i digitalt klasserom på kveldstid gjennomføres slik:

 • 1 dag pr. uke (ons) kl 17-20
 • 10 uker
 • totalt 30 timer undervisning

I tillegg kommer gjennomføringen av kurset i e-læringsportalen.

 

Tilleggsinformasjon

Datoer

Dagkurs 06.09.2021, Kveldskurs 08.09.2021