Skole og SFO-kortet SK6+ er et teoretisk og praktisk rettet opplæringstilbud for å øke din kompetanse som assistent i skolen. Et nytt og spennende opplæringstilbud der vi tar for oss skole og SFO som institusjon og arbeidsplass. Vi ser på din...

Les mer
kr 7.900

Et nytt og spennende opplæringstilbud innen service- og varehandelsbransjen. Kurset har som målsetting og gi deg grunnleggende kompetanse innen fagområdet salg og service. Etter fullført kurs mottar du salg og servicekortet som viser...

Velg alternativ
kr 8.400

Et nytt og spennende opplæringstilbud for å få grunnleggende kompetanse som pleiemedarbeider i   helsesektoren. Kurset har som målsetting å gi deg ferdigheter innen fagområdet helse. Etter fullført og bestått kurs, mottar du helsekortet...

Velg alternativ
kr 7.900

IKT-kortet vil gi deg et godt grunnlag for å bruke PC som verktøy i din arbeidshverdag. Du vil lære å sette opp brev, lage rapporter og forholde deg til dokumenter i tekstbehandling. Det blir en enkel gjennomgang av regneark, slik at du kan sette...

Velg alternativ