Innsendingsoppgave: Manuell bokføring

Da har tiden kommet, du skal føre regnskap selv! I denne første oppgaven skal du gjøre det helt manuelt. I neste seksjon av kurset begynner vi å jobbe med Visma eAccounting og fra da av vil oppgavene løses i dette programmet.

I denne oppgaven skal du først laste ned et Exceldokument med en arbeidsbok som inneholder to regneark, en med kontoene og en annen med balanse og resultat, hvor kontoen skal avsluttes.

Begynn med å laste ned dokumentet:

KLIKK HER.

Du legger først inn inngående balanse i første linje, tallene du skal bruke er disse (husk debet og kredit):

Neste trinn er å bokføre følgende bilag:

07.01.2019 Inngående faktura, betalt over bank
Kjøp av varer for salg
kr 5.500

09.01.2019 Inngående faktura, betalt over bank
Betalt husleie for januar
kr 9.000

11.01.2019 Kontantkvittering, bankinnskudd
Salg av varer i butikk
kr 12.000

15.01.2019 Kvittering, bankinnskudd
Kjøp av kjøpmannsdisk til butikken
kr 16.000

21.01.2019 Nettgiro, bankinnskudd
Betalt på lånet (renter kr 0)
kr 5.000

22.01.2019 Nettgiro, bankinnskudd
Betalt strømregning
kr 3.300

29.01.2019 Nettgiro, bankinnskudd
Betalt telefonregning
kr 1.200

Når disse bilagene er overført avslutter du kontoene. Du summerer først til råbalanse og overfører hver konto til balanse eller resultat, der de hører hjemme. Vent med egenkapitalen til du har funnet overskudd/underskudd. Når alle kontoene er overført finner du resultatet (overskudd/underskudd) og overfører dette til egenkapitalen. Har du glemt hvordan dette gjøres se leksjonen “et eksempel på bokføring av bilag og avslutning”.

Helt til slutt lagrer du dokumentet et sted hvor du finner det igjen (for eksempel på skrivebordet) og laster det opp nedenfor. Oppgaven er fullført!

Du må gjerne stille spørsmål til din instruktør underveis!