Kartlegging IKT og norsk

Denne kartleggingen brukes av oss for å planlegge kursene som skal kjøres fremover. Den er ikke en test eller prøve!! Svar så godt du kan på spørsmålene og ta det helt med ro 🙂 Du vil ikke få noe melding om bestått/ikke bestått.

Det vil først komme en del spørsmål innenfor norskfaget, deretter kommer det spørsmål for kartlegging av datakunnskaper.