[overlay css=»background-color:rgba(0, 0, 0, 0.5);»][section title=»Text Right with Button on Image» id=»section5″ wide=true css_sm=»padding-top:5em;padding-bottom:5em;» typography_xs=»Text {text-align: center;}H1 {line-height: 41.42857144px;font-size: 29px;}» css=»background-image:url(http://skagenkompetanse.no/wp-content/uploads/2017/03/e7d0040e2b938f3aeac5985b039e5134_DS7_5801.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:center left;background-size:cover;position:relative;padding:10em 0px;» typography=»Text {text-align: right;}H4 {line-height: 25.71428572px;margin-top: 0.5em;margin-bottom: 0.5em;color: #ffffff;font-size: 18px;text-transform: uppercase;font-weight: 600;}H1 {line-height: 67.14285716px;font-size: 47px;color: #ffffff;}»] [text tag=»h1″][/text] [image image=»http://skagenkompetanse.no/wp-content/uploads/2017/04/3bebd012e61e296bf2b56745158fd86ftreside_HVIT.png» css=»width:652px;height:126px;»][/image] [/section][/overlay] [section title=»One Third» id=»section4″ wide=true typography_md=»H1 {line-height: 42px;font-size: 35px;}» typography_sm=»H1 {line-height: 34.8px;font-size: 29px;}» css_xs=»padding-top:3em;padding-bottom:3em;» typography_xs=»Text {text-align: center;}» css=»padding-top:2em;padding-bottom:2em;background-color:#ffffff;border-bottom:2px solid #333333;» typography=»Text {line-height: 36px;color: #333333;font-size: 18px;font-weight: 400;text-align: justify;text-decoration: none;}H1 {line-height: 56.4px;font-size: 47px;font-weight: 300;color: #000000;margin-top: 0.1em;}»] [background_width][columns auto_height=1 vertical_align=»middle» add_margins=true spacing_css_xs=»margin-left:0px;margin-right:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;» spacing_css=»height:calc(130%);margin:-15px -5px;padding:15px 5px;»] [column width_lg=»3″ width_sm=»4″ typography=»H1 {text-align: center;}»] [image image=»http://skagenkompetanse.no/wp-content/uploads/2017/04/28ad9493c1095c972b8024b24b41a50c_Sk6gjeldendeversjon.png» css=»width:200px;margin-right:50px;margin-left:50px;»][/image] [/column] [column width_lg=»9″ width_sm=»8″] [text tag=»p» css=»padding-left:10px;margin:10px;» typography=»Text {text-align: left;}»]Kompetansekortene SK6®+ er et teoretisk- og praktisk opplæringstilbud for å få formell kompetanse til å komme i jobb, styrke deg som er i jobb og inspirere til et første steg mot fagbrev.[/text] [/column] [/columns][/background_width] [/section] [section title=»One Third» id=»section4″ wide=true typography_md=»H1 {line-height: 42px;font-size: 35px;}» typography_sm=»H1 {line-height: 34.8px;font-size: 29px;}» css_xs=»padding-top:3em;padding-bottom:3em;» typography_xs=»Text {text-align: center;}» css=»padding-top:2em;padding-bottom:2em;background-color:#ffffff;» typography=»Text {line-height: 28px;color: #333333;font-size: 14px;font-weight: 400;text-align: justify;}H1 {line-height: 56.4px;font-size: 47px;font-weight: 300;color: #000000;margin-top: 0.1em;}»] [background_width][columns auto_height=1 vertical_align=»middle» add_margins=true spacing_css_xs=»margin-left:0px;margin-right:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;» spacing_css=»height:calc(130%);margin:-15px -5px;padding:15px 5px;»] [column width_sm=»12″] [text tag=»p» css=»margin:10px;padding:10px 20px;»]Vi i Skagen Kompetanse har i mange år jobbet tett på arbeidsmarkedet og vet at kompetanse er den viktigste faktoren for varig tilknytting til arbeidslivet. Vi har også erfart at mange voksne uten videregående opplæring synes det er en utfordring å gå tilbake på skolebenken og at det er et behov for opplæring tilpasset denne målgruppen. Våre kompetansekort, SK6®+, gir opplæring for voksen på nivået før videregående opplæring. Kompetansekortene er utviklet ut fra arbeidslivets behov og utviklet i samspill med faglærere og arbeidsgivere. Kompetansekortene skal gi et faglig løft og er rettet mot både de som er ufaglærte i arbeidslivet og de som står utenfor og ønsker å delta. Kompetansekortene SK6®+ er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen som kortene hører til. Kompetansekortene vil da være et mulig første steg på vei til fagbrev for de som ønsker det. Fellesnevneren for vårt arbeid i Skagen Kompetanse er en styrkebasert tilnærming. Det vil si at vi mener at den beste måten å få til læring og utvikling er å skape et læringsfelleskap preget av glede og mestring. Å møte mennesker der de er og ta utgangspunkt i deres tidligere erfaringer for så å bygge videre på dette.


Les mer om Kompetansekortene:
Helsekortet  
Barnehagekortet
Skole og SFO-kortet
Salg og servicekortet
IKT-kortet
[/text] [/column] [/columns][/background_width] [/section] [section title=»One Сolumn» id=»section4″ wide=true] [columns auto_height=1 vertical_align=»middle» add_margins=true] [column width_xs=»12″] [/column] [/columns] [/section] [section title=»Section» id=»section33″ wide=true] [/section]