E-post med Outlook

konvolutterr outlook

Dette kurset gjennomgår funksjoner som er helt nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg av Outlook i hverdagen. I tillegg ser vi på hvordan man kan lage en e-postkonto og litt om innstillinger for denne i programmet. Blant temaene finner vi: E-postkonto og oppsett i Outlook E-post i nettleser og e-post i e-postklient (app) Brukergrensesnittet (med […]

Regneark med Excel

Målet med dette kurset er å få en generell forståelse for hvordan et regneark er bygget opp, hvordan man jobber med formler og hvordan vi bør planlegge utarbeidelsen av et nytt regneark. Deltakerenvil få et godt grunnlag for å lage omfattende regneark med enkle formler etter gjennomført kurs. Blant temaene finner vi: Hva er regneark? […]

Tekstbehandling med Word

skrivemaskin word

Kurset sørger for en god plattform for å jobbe med dokumenter i Word. Opplæringen vil fokusere på en forståelse for hvordan et dokument er bygget opp og hvordan god kunnskap om dette vil forenkle arbeidet i programmet. Kurset vil dekke behovet for brukere som ikke har behov for avansert funksjonalitet i sin hverdag. Temaer i […]

Lønnsmedarbeider

loinnn

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da all opplæring foregår i leksjonene i kurset. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og dialog med faglærer. I dette kurset lærer man å kjøre lønn i en bedrift. Kurset starter med […]

Teamutvikling

teamutvikling

Kurset gjennomføres som digitalt klasseromskurs gjennom plattformene, Teams eller Zoom. Mye av opplæringen baserer seg på en aktiv deltakelse fra deltakerne – med oppgaver som har til hensikt å utvikle teamet/gruppen. Deltakerne vil ha behov for å være samlet i samme rom i perioder, samtidig med mulighet for å benytte tilhørende rom for gruppearbeid. Maks […]

Regnskap videregående

regnskap2

Kurset gjennomføres ved bruk av digitalt klasserom (med Zoom). Det gjennomføres en samling én dag pr. uke kl 08:30 til 11:30 i 10 uker, totalt 30 timers undervisning. I tillegg kommer oppgaver som deltakerne gjennomfører mellom hver samling. Det forventes et tidsforbruk på 2-3 timer pr. uke. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og […]

Regnskapsmedarbeider

regnskapsmedarbevider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da alt kursmateriale finnes i leksjonene i kurset. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og dialog med faglærer. Kurset dekker følgende temaer: Regnskapsteori med balanse og resultat Aktuelle lover og forskrifter, norsk […]