333 66 900

Munkegaten 3, Tønsberg

post@skagenkompetanse.no

Regnskapsmedarbeider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da alt kursmateriale

Read More »

Regnskap videregående

Kurset gjennomføres ved bruk av digitalt klasserom (med Zoom). Det gjennomføres en samling én dag pr. uke kl 08:30 til 11:30 i 10 uker, totalt

Read More »

Teamutvikling

Kurset gjennomføres som digitalt klasseromskurs gjennom plattformene, Teams eller Zoom. Mye av opplæringen baserer seg på en aktiv deltakelse fra deltakerne – med oppgaver som

Read More »

Lønnsmedarbeider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da all opplæring

Read More »

Tekstbehandling med Word

Kurset sørger for en god plattform for å jobbe med dokumenter i Word. Opplæringen vil fokusere på en forståelse for hvordan et dokument er bygget

Read More »

Regneark med Excel

Målet med dette kurset er å få en generell forståelse for hvordan et regneark er bygget opp, hvordan man jobber med formler og hvordan vi

Read More »

E-post med Outlook

Dette kurset gjennomgår funksjoner som er helt nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg av Outlook i hverdagen. I tillegg ser vi på hvordan man kan

Read More »