Godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Samfunnskunnskap

Skagen Kompetanse AS har fått status som godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, som utsteder bevis. Voksne innvandrere skal i henhold til integreringsloven gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap (kompetansenorge.no). Timene som gjennomføres hos oss i norsk eller samfunnskunnskap kan dermed gi grunnlag for […]