DE ANSATTE

Jan Ivar Simonsen

Jan Ivar Simonsen

Eier og daglig leder

Masterutdannet innen ledelse og organisasjonspsykologi. Startet opp moderselskapet Jobblink AS i 2002. Jan Ivar har lang erfaring med å jobbe med både toppleder og mellomledere på flere nivåer; veiledning av individer, utvikling av ledergrupper samt realisering av forandringer på organisasjonsnivå. Han har lang erfaring med målrettet og konstruktiv konflikthåndtering, både mellom enkeltpersoner og mellom grupper.

Jan Ivar har et særlig engasjement for hvordan menneskelige ressurser kan styrkes og utvikles til å bli organisasjoners fremste konkurransefortrinn.

Telefon
90 99 64 37
E-post
janivar@skagenkompetanse.no

Eirik Stenersen

Avdelingsleder

Utdannelse som allmennlærer, innen spesialpedagogikk og kommunikasjon og lederskap, prosessledelse. Erfaring med rådgivning for mennesker med rusavhengighet og har vært pedagogisk leder for barn som ikke kunne tilpasse seg den vanlige skolen. Nå aktiv med organisering og gjennomføring av kurs for bedrift i og utenfor Kompetanse Pluss.

Telefon
95 85 33 38

E-post
eirik@skagenkompetanse.no

Ronny Sølversen

Økonomi og administrasjon

Cand. mag. innen IKT og økonomiske fag. Lang pedagogisk erfaring i undervisning i disse temaene, fra 1998. Nå aktiv med regnskap, lønn, organisering og oppfølging og utvikling av kurs og utvikling av systemene som benyttes for den daglige administrasjonen. Har også ansvaret for utvikling og vedlikehold av vår plattform for digital undervisning. Bidrar også noe i grafisk produksjon, som annonser, plakater og andre publikasjoner ved behov.

Har noe undervisning, IKT og økonomi i åpne kurs, Kompetanse Pluss og e-læringskurs.

Telefon
90 20 70 26

E-post
ronny@skagenkompetanse.no

Tina Ramøy Åkvik

Avdelingsleder helse

Sykepleier og videreutdannelse innenfor sosialpedagogikk, veiledning og coaching og relasjonsledelse. Erfaring fra jobb som sykepleier, i barnehage og jobbkonsulent i Jobblink AS,. Underviser i helsefag og holder kurs i relasjonsledelse.

Telefon
93 05 50 84

E-post
tina@skagenkompetanse.no

Bente Silberg Wiik

Salg, coaching og rekruttering

Utdannelse innenfor sosiologi, forbrukeradferd, privatrett, veiledning og coaching. Jobber med undervisning av bedrifter i Kompetanse Pluss, i tillegg til coaching og veiledning for ansatte i disse og andre bedrifter. Fagene er opplæring i norsk, organisasjon og ledelse.

Telefon
99 46 19 11

E-post
bente@skagenkompetanse.no

Christine L. Eriksen

Skole og barnehage

Christine har bachelor fra Høyskolen i Vestfold som barnehagelærer, i tillegg har hun utdanning innen veilednings-pedagogikk. Hun har arbeidserfaring fra offentlig sektor som veileder i Nav og som pedagogisk leder i barnehage. Christine har også jobbet innen salg og service i privat sektor. Jobber med utvikling og undervisning av kurs i barnehage.

Telefon
47 65 45 61

E-post
christine@skagenkompetanse.no

Frank Myrvoll

Frank Myrvoll

Seniorrådgiver

Frank er utdannet siviløkonom og har mastergrad i hotell- og reiselivsledelse. Han har lang erfaring fra undervisning på universitetsnivå, og veiledning av jobbsøkere. Frank har holdt en rekke kurs innen økonomi – og har hatt lederstilling innen salg og service i privat sektor.

Telefon
92 69 57 10

E-post
frank@skagenkompetanse.no

Gro Elise Lamark

Gro Elise Lamark

Seniorrådgiver

Gro er utdannet dataingeniør og bedriftsøkonom. Hun har mange års ledererfaring fra privat og offentlig sektor, samt mye prosjektledererfaring og veiledning av etablerere.  

Telefon
46 44 55 31

E-post
gro@skagenkompetanse.no