Regnskapsmedarbeider (klasserom)

Styrk dine ferdigheter som regnskapsmedarbeider gjennom vårt grunnleggende regnskapskurs. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma eAccounting. Du kan velge om du ønsker å ta kurset i digitalt eller fysisk klasserom. Kurset kjøres i Tønsberg.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å kunne utføre grunnleggende bokføring av bilag og for de som ønsker en regnskapsforståelse, som gir en mulighet for å forstå rapportene fra et regnskapssystem.

Forkunnskaper

Grunnleggende bruk av PC-verktøy.

Kursinnhold

 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Balanse og resultat og sammenhengen mellom disse
 • Innføring i Visma eAccounting
 • Bokføring av bilag
 • Håndtering av inn- og utgående fakturaer
 • Reskontro
 • Periodiseringer
 • Merverdiavgift
 • Bokføring av lønnsbilag
 • Avskrivinger
 • Rapporter
 • Fakturering og bokføring av disse

Gjennomføring i fysisk klasserom

12 kvelder, én kveld pr. uke, kl 17:00 til 21:00 eller 8 dager, én dag pr. uke (ons), kl 09:00 til 15:00. Kursene gjennomføres i våre lokaler i Munkegaten 3, Tønsberg. Prisen inkluderer bøker og materiell. Deltakerne bør påregne noe hjemmearbeid. Kurset inneholder en avsluttende prøve og det deles ut kursbevis med bestått/ikke bestått. Dette kurset finnes også som nettkurs, se vår e-læringsportal.

Gjennomføring i digitalt klasserom

Dette innebærer at du kan sitte hjemme eller på kontoret og følge undervisningen, med verktøyet Zoom. Du får tilsendt en link og klikker på denne for å logge deg inn i klasserommet. Det betyr at alle deltakerne kobler seg til samtidig, og det vil være anledning til å stille spørsmål underveis. Du vil også få tilgang til en e-læringsportal med tekster, videoklipp og oppgaver som også tar for seg temaene som er gjennomgått i kurset. Undervisning i digitalt klasserom på dagtid gjennomføres slik:
 • 2 dager pr. uke (man/tirs) kl 12:00 til 15:00
 • 5 uker
 • totalt 30 timer undervisning
Undervisning i digitalt klasserom på kveldstid gjennomføres slik:
 • 1 dag pr. uke (ons) kl 17:00 til 20:00
 • 10 uker
 • totalt 30 timer undervisning
I tillegg kommer gjennomføringen av kurset i e-læringsportalen.
klasserom

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Pris: kr 8.200kr 8.400