Regnskapsmedarbeider (klasserom)

Ønsker du å utvide din kunnskap om regnskap og øke dine karrieremuligheter? Da er vårt grunnleggende regnskapskurs det perfekte valget for deg!I dette kurset vil du lære de grunnleggende prinsippene for regnskap, inkludert balanse, resultatregnskap  og grunnleggende regnskapsprinsipper. Du vil også lære å bruke regnskapsprogramvare (Tripletex) og andre verktøy for å administrere regnskapet på en effektiv måte.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å kunne utføre grunnleggende bokføring av bilag og for de som ønsker en regnskapsforståelse, som gir en mulighet for å forstå rapportene fra et regnskapssystem.

Forkunnskaper

Grunnleggende bruk av PC-verktøy.

Kursinnhold

 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Balanse og resultat og sammenhengen mellom disse
 • Innføring i Tripletex
 • Bokføring av bilag
 • Håndtering av inn- og utgående fakturaer
 • Reskontro
 • Periodiseringer
 • Merverdiavgift
 • Bokføring av lønnsbilag
 • Avskrivinger
 • Rapporter
 • Fakturering og bokføring av disse

Du vil lære følgende om bilagsføring:

 • Definisjon av bilag: Du vil lære hva et bilag er, og hvorfor det er viktig i regnskapet.

 • Typer bilag: Du vil lære om ulike typer bilag som brukes i regnskapet, for eksempel fakturaer, kvitteringer og bankutskrifter.

 • Bilagsnummerering: Du vil lære hvordan bilagene nummereres og arkiveres på en systematisk måte.

 • Kontoplan: Du vil lære hvordan bilagene er koblet til kontoplanen og hvordan man bokfører transaksjoner.

 • Dobbel bokføring: Du vil lære om prinsippet om dobbel bokføring, hvor hver transaksjon har en motsatt effekt på to kontoer.

 • Hovedbok: Du vil lære hvordan alle transaksjoner blir ført til hovedboken, som er en samling av alle regnskapets kontoer.

 • Avstemming: Du vil lære om viktigheten av å avstemme bilagene og hovedboken for å sikre at regnskapet er nøyaktig og pålitelig.

Generelt vil du lære hvordan bilagsføring er en grunnleggende del av regnskapet, og hvordan det er en nødvendighet for å føre en nøyaktig oversikt over virksomhetens finansielle transaksjoner.

Gjennomføring i fysisk klasserom

12 kvelder, én kveld pr. uke, kl 17:00 til 21:00 eller

8 dager, én dag pr. uke (ons), kl 09:00 til 15:00.

Kursene gjennomføres i våre lokaler i Måkeveien 2A, Tønsberg. Prisen inkluderer bøker og materiell. Deltakerne bør påregne noe hjemmearbeid. Kurset inneholder en avsluttende prøve og det deles ut kursbevis med bestått/ikke bestått.

Dette kurset finnes også som nettkurs.

Gjennomføring i digitalt klasserom

Dette innebærer at du kan sitte hjemme eller på kontoret og følge undervisningen, med verktøyet Zoom. Du får tilsendt en link og klikker på denne for å logge deg inn i klasserommet. Det betyr at alle deltakerne kobler seg til samtidig, og det vil være anledning til å stille spørsmål underveis. Du vil også få tilgang til en e-læringsportal med tekster, videoklipp og oppgaver som også tar for seg temaene som er gjennomgått i kurset.

Undervisning i digitalt klasserom på dagtid gjennomføres slik:

 • 2 dager pr. uke (man/tirs) kl 12:00 til 15:00
 • 5 uker
 • totalt 30 timer undervisning

Undervisning i digitalt klasserom på kveldstid gjennomføres slik:

 • 1 dag pr. uke (ons) kl 17:00 til 20:00
 • 10 uker
 • totalt 30 timer undervisning

I dette kurset får du også tilgang til vår e-læringsportal med en opplæringsmateriale i form av tekst, figurer, videoklipp etc.

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Pris: kr 8.200kr 9.400