Regnskapsmedarbeider (klasserom)

Ønsker du å utvide din kunnskap om regnskap og øke dine karrieremuligheter? Da er vårt grunnleggende regnskapskurs det perfekte valget for deg! I dette kurset vil du lære de grunnleggende prinsippene for regnskap, inkludert balanse, resultatregnskap  og grunnleggende regnskapsprinsipper. Du vil også lære å bruke regnskapsprogramvare (Tripletex) og andre verktøy for å administrere regnskapet på en effektiv måte.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å kunne utføre grunnleggende bokføring av bilag og for de som ønsker en regnskapsforståelse, som gir en mulighet for å forstå rapportene fra et regnskapssystem.

Forkunnskaper

Grunnleggende bruk av PC-verktøy.

Kursinnhold

 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Balanse og resultat og sammenhengen mellom disse
 • Innføring i Tripletex
 • Bokføring av bilag
 • Håndtering av inn- og utgående fakturaer
 • Reskontro
 • Periodiseringer
 • Merverdiavgift
 • Bokføring av lønnsbilag
 • Avskrivinger
 • Rapporter
 • Fakturering og bokføring av disse

Du vil lære følgende om bilagsføring:

 • Definisjon av bilag: Du vil lære hva et bilag er, og hvorfor det er viktig i regnskapet.

 • Typer bilag: Du vil lære om ulike typer bilag som brukes i regnskapet, for eksempel fakturaer, kvitteringer og bankutskrifter.

 • Bilagsnummerering: Du vil lære hvordan bilagene nummereres og arkiveres på en systematisk måte.

 • Kontoplan: Du vil lære hvordan bilagene er koblet til kontoplanen og hvordan man bokfører transaksjoner.

 • Dobbel bokføring: Du vil lære om prinsippet om dobbel bokføring, hvor hver transaksjon har en motsatt effekt på to kontoer.

 • Hovedbok: Du vil lære hvordan alle transaksjoner blir ført til hovedboken, som er en samling av alle regnskapets kontoer.

 • Avstemming: Du vil lære om viktigheten av å avstemme bilagene og hovedboken for å sikre at regnskapet er nøyaktig og pålitelig.

Generelt vil du lære hvordan bilagsføring er en grunnleggende del av regnskapet, og hvordan det er en nødvendighet for å føre en nøyaktig oversikt over virksomhetens finansielle transaksjoner.

Gjennomføring i fysisk klasserom

12 kvelder, én kveld pr. uke, kl 17:00 til 21:00 eller

8 dager, én dag pr. uke (ons), kl 09:00 til 15:00.

Kursene gjennomføres i våre lokaler i Munkegaten 3, Tønsberg. Prisen inkluderer bøker og materiell. Deltakerne bør påregne noe hjemmearbeid. Kurset inneholder en avsluttende prøve og det deles ut kursbevis med bestått/ikke bestått.

Dette kurset finnes også som nettkurs.

Gjennomføring i digitalt klasserom

Dette innebærer at du kan sitte hjemme eller på kontoret og følge undervisningen, med verktøyet Zoom. Du får tilsendt en link og klikker på denne for å logge deg inn i klasserommet. Det betyr at alle deltakerne kobler seg til samtidig, og det vil være anledning til å stille spørsmål underveis. Du vil også få tilgang til en e-læringsportal med tekster, videoklipp og oppgaver som også tar for seg temaene som er gjennomgått i kurset.

Undervisning i digitalt klasserom på dagtid gjennomføres slik:

 • 2 dager pr. uke (man/tirs) kl 12:00 til 15:00
 • 5 uker
 • totalt 30 timer undervisning

Undervisning i digitalt klasserom på kveldstid gjennomføres slik:

 • 1 dag pr. uke (ons) kl 17:00 til 20:00
 • 10 uker
 • totalt 30 timer undervisning

I dette kurset får du også tilgang til vår e-læringsportal med en opplæringsmateriale i form av tekst, figurer, videoklipp etc.

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Pris: kr 8.200kr 8.400