Regnskapsmedarbeider

Grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma eAccounting.

Kurset går kveldstid (12 kvelder à 4 timer) eller på dagtid (8 dager à 6 timer). Kurset kjøres i Tønsberg.

kr 8.400

Nullstill

Beskrivelse

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å kunne utføre grunnleggende bokføring av bilag og for de som ønsker en regnskapsforståelse, som gir en mulighet for å forstå rapportene fra et regnskapssystem.

Forkunnskaper

Grunnleggende bruk av PC-verktøy.

Kursinnhold

 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Balanse og resultat og sammenhengen mellom disse
 • Innføring i Visma eAccounting
 • Bokføring av bilag
 • Håndtering av inn- og utgående fakturaer
 • Reskontro
 • Periodiseringer
 • Merverdiavgift
 • Bokføring av lønnsbilag
 • Avskrivinger
 • Rapporter
 • Fakturering og bokføring av disse

Gjennomføring

12 kvelder, kl 17:00 til 21:00 eller

8 dager, én dag pr. uke (ons), kl 09:00 til 15:00.

Kursene gjennomføres i våre lokaler i Munkegaten 3, Tønsberg. Prisen inkluderer bøker og materiell. Deltakerne bør påregne noe hjemmearbeid. Kurset inneholder en avsluttende prøve og det deles ut kursbevis med bestått/ikke bestått.

Dette kurset finnes også som nettkurs, se vår e-læringsportal.

Tilleggsinformasjon

Datoer

Dagkurs 18.08.2021, Kveldskurs 17.08.2021