Ledelses- og organisasjonsutvikling

samspill

Vi i Skagen kompetanse vet at gode resultater skapes kun når samspill mellom mennesker fungerer godt, og det skjer primært når lederen sammen med sine medarbeidere peker ut retningen, og sammen finner ut hvilke kloke grep man må ta for å komme dit.

Vi vet også at det som skiller de fremragende virksomhetene fra de middelmådige, er deres organisasjonskultur. En god organisasjonskultur kommer ikke av seg selv – men må skapes av de som er en del av den.

Erfaringsbasert læring

Vi i Skagen Kompetanse har lang erfaring i å skreddersy lederutviklingsprogram, fra førstegangsleder til aspirerende topplederprogam. Vi jobber med erfaringsbasert læring hvor ledere erfarer gjennom handling og reflekterer over sin egen læring, der bruk av forskningsbaserte utviklingsverktøy, simuleringer, tilbakemeldinger og ulike treningsformer skaper målbar utvikling.

 

Veiledning og coaching

Vi har lang erfaring i å utvikle ledergrupper, fra dysfunksjonelle og middelmådige, til velfungerende ledergrupper som skaper gode resultater for organisasjonen, for ledergruppen og for det enkelte gruppemedlem.

Vi kan tilby individuell veiledning og coaching for lederskap- og medarbeiderskapsutvikling. Her vil det være den enkeltes behov som vil være styrende for temaer, enten om det er for faglig utvikling, eller det er for hjelp til å håndtere hverdagslige utfordringer.

Testing

Vi er sertifisert for bruk av ulike testbatterier – fra personlighetstest og ferdighetstester, til analyse av ledergruppes fungering, til 360 graders lederevalueringer. Dette sikrer at programmene vi leverer både blir mer treffsikre, og ikke minst at effekten av programmene er målbare.

Vi leverer dessuten tilpassede kurs for utvikling av sentrale kompetanser for virksomheter som er opptatt av innovasjon, kulturutvikling og konflikthåndtering

Se våre produkter

Målbare effekter

Tryggere i ledererollen

En mer effektiv ledergruppe

Bedre relasjonsbyggere

En mer ønsket organisasjonskultur

Høyere psykologisk trygghet

Bedre resultater for organisasjonen

Mer motiverte ledere og medarbeidere

Bedre til å løse opp i relasjonskonflikter

Økt trivsel i ledergruppen

Lavere sykefravær og mindre uønsket turnover