E-LÆRINGSKURS

Regnskapsmedarbeider

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene.

Lønnsmedarbeider

Lønnsmedarbeider

I dette kurset vil du først lære lønnsteori for å ha et godt grunnlag for å starte i lønnsprogrammet. Hva er lønn, overtid, naturalytelser, skatt og feriepenger? Deretter kjører vi lønn for to måneder i en fiktiv bedrift. Vi bruker lønnsmodulen i økonomisystemet Tripletex. Kurslisens for systemet er inkludert i kursprisen.

Barnehagekortet

Barnehagekortet vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som medarbeider i barnehage. Har du lyst til å jobbe i barnehage, men har ingen formell kompetanse fra før? Eller har du jobbet i barnehage og ønsker å heve din kompetanse og kanskje ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider? 

Helsekortet

Helsekortet vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Helsekortet er et av kompetansekortene i SK6®+, utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. Temaene som er plukket ut inngår i fagplan for helsefagarbeider.

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette e- læringskurset forbereder deg til teorieksamen og veien til fagbrev. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fagbrev. 

Salg- og servicekortet

Et nytt og spennende opplæringstilbud innen service- og varehandelsbransjen. Kurset har som målsetting og gi deg grunnleggende kompetanse innen fagområdet salg og service. Etter fullført kurs mottar du kompetansebevis for salg og servicekortet, som viser at du er kvalifisert til å jobbe innen service- og varehandelsbransjen. 

Tekstbehandling

Dette kurset vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Word. Du vil hva en oversikt over hva skjermbildet i programmet inneholder, redigere og jobbe med tekst, forstå oppbygging av et dokument med tekst og avsnitt, formatere (pynte) på tekst og avsnitt. 

Regneark

Grunnleggende funksjoner i regneark gjennomgås herunder skjermbildet i Excel, jobbe med tekst og tall, lage formler og funksjoner. Hvordan bygge opp et regneark? Formatering av celler og regneark, utskrift og jobbe med diagrammer blir også gjennomgått.

 

Internett og Googlesøk

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med Internett, er dette kurset for deg. Vi jobber med nettleseren og ser på hvordan vi bruker en søkemotor for å raske finne den informasjonen vi ønsker. I dette kurset velger vi å bruke nettleseren Microsoft Edge, som alle Windowsbrukere har installert på sin maskin.

E-post med Outlook

Dette kurset vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Outlook for å kunne bruke dette verktøyet i hverdagen. Sende til enkeltmottakere eller grupper, motta, svare på og videresende meldinger. Organisere og holde orden og oversikt i meldingene. Hva er søppelpost og hva kan vi gjøre med dette problemet?

Operativsystem

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av Windows 10. Alle PC-er har et operativsystem og det mest benyttede er Windows. Etter dette kurset vil du ha en grunnleggende forståelse for hva et operativsystem er og hvordan det brukes.