E-LÆRINGSKURS

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider Fagbrev

Liker du å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehage, skole, fritidsordninger eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider noe for deg! Kurset forbereder deg til teorieksamen og veien til fagbrev.  

Fagbrev renholdsoperatør

Renholdsoperatør Fagbrev

Dette kurset vil forberede deg til eksamen som renholdsoperatør. Har du jobbet som renholder en god stund og har vurdert å ta fagbrevet? Dette kurset tar hensyn til kravene i læreplanen og egner seg for alle som vil ta fagbrev for å bli renholdsoperatører.

regnskapsmedarbevider

Regnskapsmedarbeider Kurs

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene. Vi benytter Tripletex økonomisystem i dette kurset.

Lønnsmedarbeider

Lønnsmedarbeider Kurs

I dette kurset vil du først lære lønnsteori for å ha et godt grunnlag for å starte i lønnsprogrammet. Hva er lønn, overtid, naturalytelser, skatt og feriepenger? Deretter kjører vi lønn for to måneder i en fiktiv bedrift. Vi bruker lønnsmodulen i økonomisystemet Tripletex. Kurslisens for systemet er inkludert i kursprisen.

Barnehageassistent

Barnehageassistent Kurs

Kurset barnehageassistent vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som assistent i barnehage. Har du lyst til å jobbe i barnehage, men har ingen formell kompetanse fra før? Eller har du jobbet i barnehage og ønsker å heve din kompetanse og kanskje ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider? 

pleiermedarbeider produktiblde

Pleiemedarbeider Kurs

Kurset vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. Temaene som er plukket ut inngår i fagplan for fagbrev helsefagarbeider.

renholdsassistent

Renholdsassistent Kurs

Dette kurset vil styrke din kompetanse innenfor renhold. Innholdet i kurset tar hensyn til kravene i læreplanen og kan også brukes av de som vil gå videre og ta fagbrev for å bli renholdsoperatør. I kurset vil du ha dialog med faglærer og få tilbakemeldinger på innsendte oppgaver. Det er ikke behov for å kjøpe bøker eller annet materiell, all opplæring foregår i kurset.

Salgsmedarbeider

Salgsmedarbeider Kurs

Et nytt og spennende opplæringstilbud innen service- og varehandelsbransjen. Kurset har som målsetting og gi deg grunnleggende kompetanse innen fagområdet salg og service. Etter fullført kurs mottar du kompetansebevis, som viser at du er kvalifisert til å jobbe innen service- og varehandelsbransjen. 

IKT-kortet

IKT-kortet Kurs

IKT-kortet vil gi deg et godt grunnlag for å bruke PC som verktøy i en arbeidshverdag. Du vil lære å sette opp brev, lage rapporter og forholde deg til dokumenter i tekstbehandling. Du vil få et bedre innblikk i bruk av e-post og bli en effektiv bruker av internett, ved å gjøre bedre søk og få informasjonen du ønsker raskt. I tillegg vil du ha en forståelse for en PCs mappestruktur og kan gjøre enkle endringer i maskinens innstillinger.

Tekstbehandling word

Tekstbehandling Kurs

Dette kurset vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Word. Du vil hva en oversikt over hva skjermbildet i programmet inneholder, redigere og jobbe med tekst, forstå oppbygging av et dokument med tekst og avsnitt, formatere (pynte) på tekst og avsnitt. 

Regneark Excel

Regneark med Excel Kurs

Grunnleggende funksjoner i regneark gjennomgås herunder skjermbildet i Excel, jobbe med tekst og tall, lage formler og funksjoner. Hvordan bygge opp et regneark? Formatering av celler og regneark, utskrift og jobbe med diagrammer blir også gjennomgått.

 
Excel videregående

Excel videregående Kurs

Har du brukt Excel en stund og tenkt at du ønsker å komme litt videre. I dette kurset ser vi på en rekke funksjoner, tips og muligheter som vil gjøre deg til en mer effektiv og allsidig bruker av regneark. Gjør deg mer kjent med mulighetene, som du kanskje ikke visste fantes, og ta disse i bruk.

E-post med Outlook

E-post med Outlook Kurs

Dette kurset vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Outlook for å kunne bruke dette verktøyet i hverdagen. Sende til enkeltmottakere eller grupper, motta, svare på og videresende meldinger. Organisere og holde orden og oversikt i meldingene. Hva er søppelpost og hva kan vi gjøre med dette problemet?

internett og googlesøk

Internett og Googlesøk Kurs

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med Internett, er dette kurset for deg. Vi jobber med nettleseren og ser på hvordan vi bruker en søkemotor for å raske finne den informasjonen vi ønsker. I dette kurset velger vi å bruke nettleseren Microsoft Edge, som alle Windowsbrukere har installert på sin maskin.

Windows

Operativsystem Kurs

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av Windows 10. Alle PC-er har et operativsystem og det mest benyttede er Windows. Etter dette kurset vil du ha en grunnleggende forståelse for hva et operativsystem er og hvordan det brukes.