Lønnsmedarbeider (e-læring)

Kurset lønnsmedarbeider lærer deg å kjøre lønn i en bedrift. Vi starter med en teoretisk gjennomgang av lønnsområdet, med temaer som lønnsbegrepet, lønnsarter, overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, skatt, feriepenger og så videre. Det er referanser til lover og forskrifter slik at man får koblet det man lærer opp mot regelverket, og kan se nærmere på detaljene. Vi ser på håndtering av sykemeldinger, bruk av egenmelding, barns sykdom, permitteringer og obligatorisk tjenestepensjon. Teoridelen avsluttes med en omfattende quiz som vil avdekke om du har fått med deg det som trengs for å gå videre.

I kurset vil vi gjøre praktiske øvelser, vi vil kjøre lønn for Suppekjøkkenet AS, for januar og februar. Du får oppgitt informasjon om selskapet, de ansatte med tilhørende informasjon og hva som skal registreres i lønnskjøringene. Vi ser på rapportene etter lønnskjøringene og gjør oss godt kjent med innholdet her. I tillegg ser vi på innsendinger av A-meldinger, og de terminvise rapporteringene. I tillegg tar vi for oss utbetaling av feriepenger, og håndtering av forskudd til ansatte. Vi ser også på hvordan lønnen vil påvirke regnskapskontoene, for de som i tillegg har eller skal få, ansvaret for dette.

Undervisningen foregår ved hjelp av tekst, figurer, bilder og en rekke videoklipp. Det er ikke behov for ytterligere dokumentasjon enn det som finnes i kurset, og det kommer ingen tillegg i prisen. Kompetansen din blir testet med quiz’er og innsendingsoppgaver som vurderes av fagpersoner. Du får også full tilgang til hjelp fra en faglærer som vil hjelpe til med alle problemer og utfordringer som vil oppstå undeveis. Du vil finne muligheter til å kontakte faglærer direkte i e-læringsportalen. Du kan også bruke e-post, telefon, forum eller direktemeldinger for å oppnå kontakt. 

Leksjon lønnsmedarbeider

Ukentlig gjennomføres også et digitalt klasseromsmøte (med Zoom) hvor du kan stille spørsmål til faglærer som kan vise deg løsninger på problemstillinger på delt skjerm.  Dette foregår fredager kl 13:00.

Programvaren som benyttes i kurset er Tripletex. En lisens for dette er inkludert i prisen for kurset.

Det vil være en fordel å ha noe kunnskaper om bruk av PC (lagring og åpning av dokumenter, mappestruktur) og bruk av Internett.

Se temalisten nedenfor for en fullstendig oversikt over innholdet.

Full liste med leksjoner:

Kursgjennomføring og fredagsmøte

Bruk av Tripletex

Presentasjon av Suppekjøkkenet AS (til bruk i undervisningen)

Presentasjon av Kontorkremmeren AS (til bruk i oppgaver)

Lønn

Arbeidstimer/arbeidstid

Lønnsarter (innføring)

Overtid

Naturalytelser

Utgiftsgodtgjørelser

Skattetrekk

Arbeidsgiveravgift

Ferie og feriepenger

Lønnstrekk

Sykepenger

Permittering

Egenmelding

Barns sykdom

Obligatorisk tjenestepensjon

A-ordningen

Nettsteder for lønnsmedarbeidere

Quz

Personalkort (ansattinformasjon)

Lønnsarter

Brukergrensesnittet

Gjennomgang av lønnsarter

Endre lønnsart overtid

Firmainnstillinger

Virksomheter

Lønnsinnstillinger

Presentasjon av ansatte

Registrering av ansatte (med skattekort)

Faste tillegg eller trekk

Oppgaver

Lønnsregistrering for januar

Lønnskjøring for januar

Registrering av OTP for januar

Rapporter for januar

A-melding

Oppgave

Reiseregninger (generell gjennomgang)

Lønnsregistrering for februar

Lønnskjøring for februar

Rapporter for februar

Terminoppgave 1. termin

Hva skjer i regnskapet?

Oppgave

Utbetaling av forskudd på lønn

Utbetaling av feriepenger

Sykepenger

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsavtale og stillingsinstruks

Ferieloven

Oppslagsverk og kilder

Avsluttende prøve

Fakta

Tilgang: 200 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 5.890