Pleiemedarbeider (klasserom)

Et nytt og spennende opplæringstilbud for å få grunnleggende kompetanse som pleiemedarbeider i  helsesektoren. Kurset har som målsetting å gi deg ferdigheter innen fagområdet helse. Etter fullført og bestått kurs, mottar du et kursbevis som dokumenterer dine kvalifikasjoner.

Pleiemedarbeider er et 40 timers teoretisk- og praktisk opplæringstilbud for å tilegne seg formell kompetanse til å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring.

Det vil mellom hver undervisningsdag være hjemmeoppgaver som skal besvares skriftlig.

Det vil siste kursdag være en test fra de temaene som er gjennomgått på kurset, som vurderes bestått/ikke bestått, og det settes krav til minimum 90 prosent oppmøte for å få kursbevis.

INNHOLD

 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • Yrkesetikk, holdninger, verdier, etiske dilemmaer
 • Kosthold og helse
 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære, omsorg og egenomsorg
 • Førstehjelp
 • ADL –  dagliglivets aktiviteter og pasientens egne ressurser
 • Ergonomi, forebygging av belastningslidelser
 • Grunnleggende sykepleie
 • Begrepsavklaring i forhold til hjelpemidler
 • Brukermedvirkning
 • Verdighet og livets avslutning
 • Brukerrettigheter, lover og forskrifter, taushetsløfte
 • Enkel innføring i legemiddelbruk og legemiddelformer
 • Observasjon og dokumentasjon

MÅLGRUPPE

De som ønsker å jobbe i helsesektoren og som har lite eller ingen kompetanse innenfor dette området. Kurset passer også for alle ufaglærte som jobber i helsesektoren, og som ønsker mer faglig påfyll. f.eks.

 • Ufaglærte
 • Assistenter
 • Pleiemedarbeider
 • Pleiemedhjelper
 • Pleieassistent
 • Hjemmehjelp
 • Støttekontakt
 • Personlig assistent

GJENNOMFØRING

Kurset gjennomføres på dagtid kl 09:00 til 14:00, en dag/kveld per uke i åtte uker. På kveldene gjennomføres kurset i tidsrommet kl 16:00 til 21:00. Kurslokalet er i Måkeveien 2A, i Tønsberg.

Dette kurset er også tilgjengelig som e-læring, les om dette her.

Vi er fleksible med nedbetalingsordninger. Dersom du ønsker å dele opp regningen over flere måneder skriver du dette i tekstfeltet på ordren, med et forslag til betalingsplan.

Husk at det kan være mulighet for finansiering gjennom arbeidsgiver, NAV, eller søke om stipend gjennom fagforeninger el.l.

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Pris: kr 8.400