LEDELSE

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. Husk at konflikt av ulike typer er en av de aller vanligste årsakene til stress og negativ påvirkning på arbeidsmiljøet i organisasjoner. 

Ta kontakt med oss for veiledning i konfliktsituasjoner, enten det er en pågående konflikt eller bedriften ønsker en forebyggende strategi.

Teamutvikling

Et team er mer enn en gruppe mennesker som jobber sammen om et felles mål. Et team er en gruppe mennesker som samhandler og utnytter hverandres styrker og kompetanse slik at de sammen skaper mer enn hva de kan klare hver for seg. Et velfungerende team er effektivt og lønnsomt for bedriften.

En ledergruppe skal ikke fungere som en samling av enkeltpersoner, men som et team. Det viktigste formålet med ethvert team er: Å skape resultater som medlemmene ikke hadde klart å skape hver for seg.

Gode team er et resultat av bevisst ledelse, god rolleforståelse, åpenhet, kommunikasjon og respekt. Å skape gode team krever kunnskap om dette og de viktige elementene i teambygging.

Skagen kompetanse har kunnskap og erfaring i å etablere og utvikle velfungerende team for ulike virksomheter.

Lederutvikling

Dagens kunnskapssamfunn er det menneskene i bedriftene som skaper merverdi og resultater. Flere og flere ledere møter høye krav og forventninger, og de er kanskje de første til å kjenne hvor komplekst arbeidslivet og ledelse har blitt. Det er ingen menneskerett å være leder og det kreves mye for å lykkes på dette området – både i form av enkeltmannsprestasjoner og hvordan man fungerer i samspill med lederteam og øvrige kolleger.

Lederutviklingsprogrammet vårt går over ett semester (6 mnd). Deltakerne vil underveis jobbe med andre kollegaer og dele egne styrker, case/arbeidsoppgaver de står overfor på sin arbeidsplass. På den måten blir kurset hele tiden koblet til pågående prosesser deltakerne står i til daglig, med involvering fra relevante kollegaer og veiledere.

Rådgivning

Som leder vil du kunne oppleve situasjoner der du kan ha behov for å rådføre deg med en profesjonell rådgiver rundt ledelsesfaglige temaer. Det kan eksempelvis være strategiske veivalg, konflikthåndtering, råd i forbindelse med sammensetning av team, riktig rekruttering, eller rundt andre temaer der du trenger en ekstern samtalepartner. Vi har lang erfaring i rådgivning av ledere på alle ledelsesnivåer – både innenfor offentlig og privat virksomhet.
Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Kontakt oss