OM OSS

Feed your brain!

Ønsker du kompetanseheving for deg selv eller din organisasjon?  

Skagen Kompetanse AS tilbyr kurs og kompetanseheving i arbeidslivet med fokus på fagopplæring, ledelsesprosesser og utviklingsarbeid. Våre engasjerte ansatte står klare til å hjelpe deg med å heve din kompetanse – både til deg som er ufaglært og til deg som ønsker å heve nivået i din organisasjon!  

Vi leverer tjenester innenfor et bredt spekter av bransjer og virksomheter. Dette innebærer alt fra individuell coaching til skreddersydde ledelsesprogrammer, til utvikling av ledergrupper og større organisasjonsutviklingsprosesser i privat virksomhet og i offentlig sektor.  

Våre kurs tilbys både som e-læring, vanlige klasserom, digitalt klasserom eller skreddersydde bedriftsprogram. Benytt deg av den læringsmetoden som passer deg best. Velger du e-læring, er våre folk i bakgrunn og gir gode og konstruktive tilbakemeldinger slik at du blir godt fulgt opp. 

Ledelsesprogrammer 

Våre ledelsesprogrammer skreddersys den enkelte organisasjon og dens behov. Vi har bred kompetanse innen lederutvikling, på alle nivåer i en organisasjon.

Vi jobber med den enkelte leder så vel som ledergrupper. Vi har lang erfaring i å utvikle ledergrupper, fra dysfunksjonelle og middelmådige, til velfungerende ledergrupper som skaper gode resultater for organisasjonen, for ledergruppen og for det enkelte gruppemedlem.

Fagopplæring 

Vår fagopplæring tar utgangspunkt i kompetansemålene for videregående opplæring. Dette for å sikre at det er etterspurt kompetanse vi har fokus på. Vårt mål er at flere skal komme ut i arbeid eller styrke sin kompetanse i det arbeidet de allerede er i. Vi mener sterkt at kompetanseheving bidrar til bedre jobbutførelse og større jobbtrygghet. 

Kompetansekortene SK6+ 

Skagen kompetanse har utviklet et kompetanseprogram, kalt kompetansekortene SK6+, og som er spesielt rettet mot ufaglærte i utvalgte bransjer; helsesektoren, skole- og barnehagesektoren, servicenæringen, bransjenorsk og renholdsbransjen. 

Kompetansekortene SK6+ er utviklet i samarbeid med faglærere og offentlige- og private virksomheter, og består av ulike moduler som til sammen utgjør mange av kompetansemålene fra fagbrevprogrammet i deres respektive bransje. 

Kompetansekortene SK6+ 

Kompetansekortene SK6+ er utviklet i samarbeid med faglærere og offentlige- og private virksomheter, og består av ulike moduler som til sammen utgjør mange av kompetansemålene fra fagbrevprogrammet i deres respektive bransje. Eksempelvis inneholder Helsekortet alle temaene og mange av kompetansemålene, fra Helsefagarbeiderfaget.  

For mange ufaglærte vil kompetansekortene være første steg på veien til et fagbrev og en mer sikker jobbfremtid. For de som ikke ønsker å gå videre mot et fagbrev vil kompetansekortprogrammene alene kunne gi dem kunnskap, et faglig løft, og ikke minst bidra til å dokumentere kompetansenivået deres på en verdifull måte. 

Renholdskortet
Barnehagekortet
Helsekortet
Salg og servicekortet

Feed your brain! 

Vi ønsker å sette spor etter oss og deler raust av våre styrker og kompetanse. Vi tror på livslang læring og ønsker å bidra til at også DU fortsetter din læringsreise. Med engasjement, mot, vilje og entusiasme møter vi deg på veien og tar følge med deg så langt du behøver. Vi tilbyr deg ny kunnskap eller bidrar til å forsterke den kunnskapen du allerede har, slik at du styrker din posisjon i arbeidslivet!