OM OSS

Feed your brain!

Skagen Kompetanse ble etablert i 2015 som et datterselskap til Jobblink AS (etablert 2002). Dette for å gjøre et tydeligere skille mellom gjennomføring av tiltak for NAV og kompetanse-heving i form av kurs og veiledning.

Kursene består av åpne kurs (tilgjengelig for alle), kursing for ansatte gjennom Kompetanse Pluss, e-læringskurs og veiledning/coaching av enkeltansatte i bedrifter vi samarbeider med.

Skagen Kompetanse AS
Skagen Kompetanse AS