KLASSEROMSKURS

regnskapsmedarbevider

Regnskapsmedarbeider

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene. Velg mellom fysisk eller digitalt klasserom.

 

helsefag elaring2

Helsefagarbeider

Helsefagarbeidere vil spille en stadig viktigere rolle i å støtte og hjelpe mennesker i deres daglige liv i fremtiden. Det er forventet at det vil være et stort behov for helsefagarbeidere i årene som kommer, og dette kurset vil gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene du trenger for å møte dette behovet. Helsefagarbeider er en viktig og spennende yrkesvei som gir deg muligheten til å hjelpe og støtte mennesker i deres daglige liv. 

Samfunnskunnskap

Norskkurs

Vi har en rekke norskkurs i ulike nivåer, fra A1 til B2. Her kan du få en oversikt over kursene vi tilbyr i tradisjonelt klasserom. Nivå B1 kan vi også tilby i digitalt klasserom. Alle kursene er tilpasset læreplanen i norsk for voksne innvandrere og vil styrke dine språkferdigheter og forberede deg til aktuelle muntlige og skriftlige norskprøver. 

 

Sumfunnskunnskap Social studies

Social studies

Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. At Skagen kompetanse AS you can take those hours from January 2023 to April 2023. The course will be in English at our location in Munkegaten 3, Tønsberg. It will go twice a week.

pleiermedarbeider produktiblde

Pleiemedarbeider

Kurset pleiemedarbeider vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. Temaene som er plukket ut inngår i fagplan for fagbrev helsefagarbeider.

Tekstbehandling word

Tekstbehandling (Word)

Dette kurset vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Word. Du vil hva en oversikt over hva skjermbildet i programmet inneholder, redigere og jobbe med tekst, forstå oppbygging av et dokument med tekst og avsnitt, formatere (pynte) på tekst og avsnitt. 

Regneark Excel

Regneark (Excel)

Grunnleggende funksjoner i regneark gjennomgås herunder skjermbildet i Excel, jobbe med tekst og tall, lage formler og funksjoner. Hvordan bygge opp et regneark? Formatering av celler og regneark, utskrift og jobbe med diagrammer blir også gjennomgått.

 
internett og googlesøk

Presentasjon (Powerpoint)

Grunnleggende kurs hvor man lærer å sette opp objekter i lysbildene som tabeller, grafer, bilder, video og mye annet. Man lærer å lage en helhetlig presentasjon som gir et profesjonelt uttrykk. Lysbildeoverganger og animasjoner i lysbildene blir også gjennomgått, i tillegg til tips om hvordan man lager og gjennomfører en god presentasjon.