Social studies

Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. This course is in English and makes you ready for the test in social studies in English or another language you know well.Skal du søke om permanent oppholdstillatelse? Vi tilbyr 75 timer kurs i samfunnskunnskap på engelsk våren 2023. Kurset gjør deg klar til å ta samfunnskunnskapsprøven på engelsk eller et annet språk du forstår godt.

Social studies for adult immigrants  

Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. At Skagen kompetanse AS you can take those hours from August 2023 to April 2024. The course will be in English at our location in Munkegaten 3, Tønsberg. It will go at Mondays from 09.00 to 11.30. The first day will be Monday the 21st of August 2023. It will be brake at week 41, 51 and 52. The course will help you prepare to take the test in social studies or Norwegian citizenship test in spring 2024.  

The course consist of three modules.  

 

Module 1: Norway before and now 

Facts about Norway 

Norwegian history, geography  

Human rights and democracy 

Sustainability and environment 

 

Module 2: Family, health and daily life 

Immigrants in Norway 

Family 

Spare time 

Health  

Personal economy 

Human rights 

 

Module 3: Education, skills and the labour market 

School and education  

Working life 

Critical thinking and digital judgement  

Målgruppe

Voksne som trenger samfunnskunnskapsprøven. 

Forkunnskaper

Kurset gjennomføres på engelsk, slik at du trenger gode engelskkunnskaper.

Kursinnhold

Kurset er delt i tre moduler med 25 timer per modul.

Modul 1: Norge før og nå

 • Fakta om Norge
 • Norges historie
 • Menneskerettigheter og demokrati
 • Bærekraft og naturvern

Modul 2: Familie, helse og hverdagsliv

 • Ny i Norge
 • Familieliv
 • Helse og fritid
 • Personlig økonomi
 • Retten til et fritt og selvstendig liv
 Modul 3: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv
 • Skole og utdanning
 • Arbeidsliv
 • Kritisk tenkning og digital dømmekraft

Gjennomføring i klasserom

Kurset går på mandager fra 09.00 til 11.30. Oppstart mandag 21.08.2023 kl. 09.00. Vi følger skolens ferieplan. Siste kursdag blir mandag 22.4.2024.

Trenger du bare en eller to moduler, ta kontakt og vi finner en løsning på dette.

Vi er godkjent tilbyder av samfunnskunnskap med opplæringsspråk engelsk, hos direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Anka Sørhaug
Pris: kr 9.900