Helsefagarbeider (klasserom)

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Kurset helsefag passer for deg som har erfaring med å gi pleie og omsorg til mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Dette kurset forbereder deg til skriftlig teorieksamen for praksiskandidater etter fagfornyelsen 2020- (HEA 3103) den erstatter den tidligere gitte HEA 3102 som kan avlegges til og med høsten 2023. Den første skriftlige eksamen HEA 3103 er våren 2023. Les mer om dette på Helsearbeiderfaget, skriftlig (HEA3103) (udir.no).

Informasjon om kurset

Bøker:
Vi bruker bøkene til Gyldendal etter den nye fagfornyelsen:
Klikk her for å se bokserien.

Dette er bøker som gir:

  • Tydelig struktur, lettlest språk og klar metodikk øker forståelse og læring
  • Eksempler fra yrkeshverdagen, refleksjon og oppgaver binder teori og praksis sammen
  • Varierte elevaktiviteter åpner for egenvurdering og samhandling og forbereder elevene for yrke og samfunnsliv

Vi følger den offentlig læreplan i helsearbeiderfaget. Den tar for seg fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

  • Kropp, helse og omsorg
  • Dialog, relasjon og veiledning
  • Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi
  • Etikk og regelverk

Fagene er framtidsrettede og relevante for arbeidslivet, og de skal også bidra til å fremme elevenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Betydningen av å ta miljøbevisste valg og å forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet er derfor en del av alle læreplanene. Les mer her: Kompetansemål – Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget (HEA03-03) (udir.no).

Veien fram til autorisasjon

For å gå opp til et fagbrev må man ha minimum fem år (heltid) som tilsvarer 8700 timer dokumentert allsidig praksis fra arbeid innen helsefag. Du kan også gå opp til privatisteksamen uten fem års praksis, men for å gå opp til fagprøven kreves fem års dokumentert praksis.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.

Hvem er kurset for

For deg som ønsker å ta et fagbrev som helsefagarbeider, og som har vært i arbeid innen faget i minimum 2-3 år.

Norsk skriftlig og muntlig minimum B1.

Kurssted: Munkegaten 3, Tønsberg.
Gjennomføring: Kurset går over to semestre (ett år) med undervisning én dag pr. uke, dagtid kl. 09:00 til 14:00 (mandager) eller kveldstid kl. 17:00 til 21:00 (mandager). Velg dagtid eller kveldstid ved bestilling.
Kurspris: 25 000 kr + lærebøker. Vi gir mulighet for fleksible nedbetalingsordninger.
Eksamen: Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer her (eksamensavgift per i dag kr 1.217).
Påmelding: Her på hjemmesiden (velg dato øverst til høyre), send en melding, eller ring tlf. 333 66 900.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Tina Ramøy Åkvik, tlf. 93 05 50 84 eller send en epost til tina@skagenkompetanse.no.

klasserom

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Pris: kr 25.000