Helsefagarbeider (intensivkurs, digitalt)

Helsefagarbeidere vil spille en stadig viktigere rolle i å støtte og hjelpe mennesker i deres daglige liv i fremtiden. Det er forventet at det vil være et stort behov for helsefagarbeidere i årene som kommer, og dette kurset vil gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene du trenger for å møte dette behovet. Helsefagarbeider er en viktig og spennende yrkesvei som gir deg muligheten til å hjelpe og støtte mennesker i deres daglige liv. Dette kurset vil gi deg de nødvendige kunnskapene og ferdighetene du trenger for å bli en kompetent og dyktig helsefagarbeider.

Gjennom dette kurset vil du lære om grunnleggende helse- og omsorgstjenester som vil være nødvendige for å hjelpe pasienter i deres daglige liv. 

Vi vil også fokusere på å utvikle din forståelse av hvordan du kan være en trygg og ansvarsfull helsefagarbeider.

Ved å delta i dette kurset vil du få praktisk rettet opplæring og veiledning, noe som vil øke dine ferdigheter og selvtillit i å utføre oppgavene som kreves av en helsefagarbeider. Du vil også lære om arbeidslivets krav og forventninger, og hvordan du kan forberede deg på en karriere som helsefagarbeider.

Med et kommende stort behov for helsefagarbeidere i fremtiden, gir vårt kurs deg den beste starten på din karriere i helse- og omsorgstjenester. Våre erfarne instruktører vil sørge for at du får den veiledningen og støtten du trenger for å lykkes.

 

Praktisk informasjon

Vi er stolte av å tilby et kurs som benytter seg av de mest oppdaterte læremidlene og undervisningsmetodene. Vi bruker bøker fra Gyldendal, som er en anerkjent utgiver av helsefaglitteratur, for å sikre at du får den mest oppdaterte og relevante kunnskapen innen helse- og omsorgstjenester.

I tillegg bruker vi den nye fagfornyelsen, som betyr at vi legger stor vekt på å utvikle dine ferdigheter og praktiske kunnskaper, samt å forberede deg på arbeidslivet. Dette kurset vil gi deg en solid forståelse av helsefagarbeiderens rolle og oppgaver, samtidig som det vil gi deg praktisk opplæring i å utføre oppgavene som kreves av en helsefagarbeider.

Se bokserien her. Du må selv kjøpe inn disse bøkene (fysiske eller digitale) og må stå for kostnadene selv.

Dette er bøker som gir:

  • Tydelig struktur, lettlest språk og klar metodikk øker forståelse og læring
  • Eksempler fra yrkeshverdagen, refleksjon og oppgaver binder teori og praksis sammen
  • Varierte elevaktiviteter åpner for egenvurdering og samhandling og forbereder elevene for yrke og samfunnsliv

I undervisningen kan dere bruke  den digitale “bokstøtten” som er laget av Gyldendal. Denne er kostnadsfri. 

Vi følger den offentlig læreplan i helsearbeiderfaget. Den tar for seg fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

  • Kropp, helse og omsorg
  • Dialog, relasjon og veiledning
  • Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi
  • Etikk og regelverk

Fagene er framtidsrettede og relevante for arbeidslivet, og de skal også bidra til å fremme elevenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Betydningen av å ta miljøbevisste valg og å forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet er derfor en del av alle læreplanene. Les mer her: Kompetansemål – Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget (HEA03-03) (udir.no).

Undervisingen er praktisk og fokuserer på eksamen.

Veien fram til fagbrevet

Du kan gå opp til privatisteksamen uten fem års praksis, men for å gå opp til fagprøven kreves fem års dokumentert praksis. Du bør ha minst 3 års praksis for å kunne gjennomføre et intensivkurs. Du må også påregne å bruke noe tid på selvstudium, dette i form av oppgaver og gjennomgang av stoffet på egenhånd.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.

Norsk skriftlig og muntlig minimum B1 er anbefalt, men ikke et krav.

Eksamen: Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer her for de fleste i landet. Fagkoden for privatisteksamen helsefag er HEA3103 (eksamensavgift per i dag kr 1.305). Eksamensdato høsten 2024 er 26. november.

Påmelding: Her på hjemmesiden (velg dato øverst til høyre), send en melding, eller ring tlf. 333 66 900.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Tina Ramøy Åkvik, tlf. 93 05 50 84 eller send en epost til tina@skagenkompetanse.no.

Kursgjennomføring

Digitale klasserom

Vi tilbyr kurset i et digitalt klasserom, som foregår i Zoom. Du har tilgang til en erfaren instruktør og en gruppe med andre studenter. Du vil kunne delta i undervisning, diskusjoner og gruppearbeid, og få den veiledningen og støtten du trenger for å lykkes.

Elevene sitter hjemme på hver sin PC og kopler seg opp til faste tidspunkter på mandager kl 09.00-14.00 frem til eksamensdagen. Fagstoffet blir presentert av faglærer. Elevene vil i tillegg få tilgang til kompendier og en rekke videoklipp med sammendrag av fagstoffet som er presentert, tilpasset eksamensoppgaven. De får også tilgang til et forum og dialog med faglærer. Alle vil få opplæring og mulighet for å teste det digitale klasserommet før første kursdag. Det vil bli opptak fra undervisningen, som du kan se når du ønsker.

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Dersom du skal betale selv forstår vi at det kan være utfordrende å skulle dekke alle utgiftene knyttet til et kurs på en gang. Derfor tilbyr vi nå en delbetalingsplan for vårt kurs i helsefagarbeider.

Du betaler et depositum på kr 3.000 ved påmelding (ikke refunderbart), og deretter betale resten av kursavgiften i avdrag i løpet av kursets varighet. Dette gir deg fleksibilitet i forhold til å håndtere utgiftene knyttet til kurset, samtidig som du sikrer deg din plass på kurset.

Du kan velge å betale hele beløpet med en gang, eller følge denne betalingsplanen:

BetalingsfristBeløp
Før oppstartkr 3.000 (ikke refunderbart)
Én måned etter oppstartkr 6.450
To måneder etter oppstartkr 6.450

Har du spørsmål?

Navn(Påkrevd)

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Tina Ramøy Åkvik
Pris: kr 15.900