Helsefagarbeider (klasserom)

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for helsefagarbeider.

Informasjon om kurset

Kurset er bygget på kompetansemålene i helsefag, og i programfagene helsefremmende arbeid 1-2 (H), kommunikasjon og samhandling (K), yrkesutøvelse (Y). Vi bruker bøkene til Aschehoug.

Helsefremmende arbeid 1-2 (H)

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Du vil lære om forebygging av livsstilssykdommer, kosthold og fysisk aktivitet. Noen av temaene er:

• Livsstil og helse
• Forebygging av sykdommer
• Sykdomstegn og sykepleie
• Omsorg og psykisk helse
• Funksjonshemninger

Kommunikasjon og samhandling (K)

Programfaget handler om møte mellom mennesker, uavhengig av språk, religion, kultur, livssituasjon, alder, funksjonsnivå og livsførsel. Du vil arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og adferd overfor andre. Noen av temaene er:

• Kommunikasjon og samarbeid
• Å skape tillit
• Det å være et medmenneske
• Taushetsplikten

Yrkesutøvelse (Y)

Programfaget handler om de ulike yrkenes egenart og de krav som stilles til det å bli helsefagarbeider. Yrkesutøvelsen bygger på sentrale kunnskaper fra samfunnsfag. Noen av temaene er:

• Brukermedvirkning, brukeren i fokus
• Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
• Regelverk og yrkesetiske retningslinjer
• Profesjonell yrkesutøvelse og hvilken rolle jeg har som helsefagarbeider

Informasjon om utdanning, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider,
utdanning helsefagarbeider.

Veien fram til autorisasjon

For å gå opp til et fagbrev må man ha minimum fem år (heltid) som tilsvarer 8700 timer dokumentert allsidig praksis fra arbeid innen helsefag. Du kan også gå opp til privatisteksamen uten fem års praksis, men for å gå opp til fagprøven kreves fem års dokumentert praksis.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.

Hvem er kurset for

For deg som ønsker å ta et fagbrev som helsefagarbeider, og som har vært i arbeid innen faget i minimum 2-3 år.

Et fagbrev kan være et middel til å oppnå tryggere arbeid, faglig trygghet og økt arbeidsglede, bedre økonomi samt økt selvrespekt og anerkjennelse.

Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum A2/B1.

Uttalelser fra tidligere kursdeltakere:

“Jeg har deltatt på Skagen Kompetanse kurs for helsefagarbeider. Skolen har gitt meg kunnskap og kompetanse for at jeg føler meg trygg til å ta privatisteksamen. Undervisningen har vært lærerik, interessant og til tider spennende. Jeg bil anbefale skolen på det varmeste. Heidi Ursin-Holm.”

“Jeg er veldig fornøyd med dette kurset, Tina har vært en helt fantastisk lærer, mye humor og flink til å motivere oss. Mona Johansen.”

“Tina har stort engasjement, med dyktig faglighet, humor og glede som har gjort kurset til en stor opplevelse og ikke minst veldig lærerikt. Med vennlig hilsen Nina Trollsås.”

Kurssted: Munkegaten 3, Tønsberg.
Gjennomføring: Kurset går over to semestre (ett år) med undervisning én dag pr. uke, dagtid kl. 09:00 til 14:00 eller kveldstid kl. 17:00 til 21:00. Velg dagtid eller kveldstid ved bestilling.
Kurspris: 25 000 kr + lærebøker. Vi gir mulighet for fleksible nedbetalingsordninger.
Eksamen: Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer her (eksamensavgift per i dag kr 1.217).
Påmelding: Her på hjemmesiden (velg dato øverst til høyre), send en melding, eller ring tlf. 333 66 900.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Tina Ramøy Åkvik, tlf. 93 05 50 84 eller send en epost til tina@skagenkompetanse.no.

klasserom

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Pris: kr 25.000