NORSKKURS

Høyskoleutdannede lærere

På kursene møter du høyskoleutdannede lærere med norsk som andrespråk og som er godkjent innenfor fagene norsk og samfunnskunnskap.

Rettet mot offentlige prøver i norsk

Alle kursene vil gjøre deg sterkere i møte med offentlige prøver og vil styrke dine muligheter i det norske samfunnet. Kursene legger til grunn Kompetanse Norges læreplan i norsk for voksne innvandrere og fokuserer på hverdagssituasjoner og praktisk norsk.

Praktisk innhold

Vi legger vekt på en variert undervisning med trening i muntlige og skriftlige ferdigheter, og vi tilpasser kurset individuelt. De grunnleggende kursene har sterkt fokus på ord og uttrykk man ofte bruker i hverdagen.

KURSOVERSIKTEN

 • Norskkurs A1
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs A1/A2

  Er du voksen og har behov for å lære norsk? Norskkurs A1/A2 gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk. Du vil lære enkle uttrykk, setninger og korte tekster om kjente og hverdagslige temaer. Vi legger vekt på en variert undervisning med trening i muntlige og skriftlige ferdigheter, og vi tilpasser kurset individuelt. Kursene går på dagtid, og kan kombineres med arbeid, annen utdanning eller praksisplass. Kurset kjøres i våre lokaler i Tønsberg.
 • Norskkurs B1
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs A2/B1

  Norskkurs A2/B1 er et kurs for deg som vil utvide dine norskkunnskaper og er på vei til å bli en selvstendig språkbruker. Kurset skal forberede deg til norskprøven A2-B1, og vi skal blant annet jobbe med mer komplekse setninger og tekster, og flere temaer. Etter endt kurs er målet at du skal kunne gi uttrykk for egne og andres meninger muntlig og skriftlig, skrive noe lengre tekster om ulike temaer uten mange språklige feil.
 • Kompetanse Pluss - norskopplæring
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs – klippekort

  Vil du lære norsk i ditt eget tempo? Vi tilbyr klippekort med 20 timer norskkurs. Kurset nivå kan da tilpasses individuelt, etter kartlegging av språkferdigheter.