NORSKKURS

Høyskoleutdannede lærere

På kursene møter du høyskoleutdannede lærere med norsk som andrespråk.

Rettet mot offentlige prøver i norsk

Alle kursene vil gjøre deg sterkere i møte med offentlige norskprøver og vil styrke dine muligheter i det norske samfunnet. Innholdet i kursene benytter Kompetanse Norges læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Praktisk innhold

Vi legger vekt på en variert undervisning med trening i muntlige og skriftlige ferdigheter, og vi tilpasser kurset individuelt. De grunnleggende kursene har sterkt fokus på ord og uttrykk man ofte bruker i hverdagen.

KURSOVERSIKTEN

 • Norsk A1
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs A1

  Er du voksen og har behov for å lære norsk? A1-kurset vårt gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk. Du vil lære enkle fraser og setninger om kjente og hverdagslige temaer. Vi legger vekt på en variert undervisning med trening i muntlige og skriftlige ferdigheter, og vi tilpasser kurset individuelt. Kursene går på dagtid, og kan kombineres med arbeid, annen utdanning eller praksisplass. Kurset kjøres i våre lokaler i Tønsberg.
 • Norsk A2
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs A2

  Dette er et nybegynnerkurs for deg som allerede kan noe norsk. Kurset skal gjøre deg tryggere i grunnleggende setningsstruktur, grammatikk og vokabular, og du skal lære å snakke, skrive og lese om hverdagslige, kjente temaer. Etter endt kurs er målet at du skal kunne klare deg godt i butikken, på bussen, i banken og andre situasjoner. Du skal kunne skrive setninger og korte tekster.
 • Norskkurs B1
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs B1

  Dette er et kurs for deg som vil utvide dine norskkunnskaper og er på vei til å bli en selvstendig språkbruker. Kurset skal forberede deg til norskprøven A2-B1, og vi skal blant annet jobbe med mer komplekse setninger og tekster, og flere temaer. Etter endt kurs er målet at du skal kunne gi uttrykk for egne og andres meninger muntlig og skriftlig, skrive noe lengre tekster om ulike temaer uten mange språklige feil.
 • Norsk B2
  Hurtigvisning
  Klasseromskurs

  Norskkurs B2

  Skal du ta høyere utdanning i Norge? Da trenger du nivå B2 på norskprøven. Dette er et intensivt kurs for deg som er på nivå B1 i alle ferdigheter og ønsker å komme opp på B2-nivå. Kurset forbereder deg til norskprøven B1/B2. Vi skal jobbe med å strukturere tekster, rette opp ulike skrivefeil, argumentere og drøfte muntlig og skriftlig og jobbe med mange ulike temaer. Kurset forutsetter arbeid med lekser mellom kursdagene.