Norskkurs B1

Norskkurs B1 er et kurs for deg som vil utvide dine norskkunnskaper og er på vei til å bli en selvstendig språkbruker. Kurset skal forberede deg til norskprøven A2-B1, og vi skal blant annet jobbe med mer komplekse setninger og tekster, og flere temaer. Etter endt kurs er målet at du skal kunne gi uttrykk for egne og andres meninger muntlig og skriftlig, skrive noe lengre tekster om ulike temaer uten mange språklige feil.

Målgruppe

Voksne som skal ta norskprøve, eller som trenger å utvikle norskferdighetene sine.

Forkunnskaper

Du bør være på nivå A2 før du starter på dette kurset. Hva som inngår på A2 kan du lese her. Når du melder deg på kurs hos oss, vil vi ha en oppstartsamtale og kartlegging, og så blir du plassert i riktig gruppe etter ditt nivå.

Kursinnhold

Vi legger til grunn læreplanen i norsk for voksne innvandrere. Målet er at du skal få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv og kan kvalifisere seg til ønsket norskprøve. Du skal øve på å bruke språket i varierte situasjoner. Det blir ulike gruppearbeid og individuelle oppgaver, hvor vi også vil utfordre de digitale ferdighetene. Undervisningen vil legge opp til at du er mest mulig aktiv. Du vil også få veiledning og forklaringer. På kurset vil det jobbes med både lytte-, lese-, snakke- og skriveoppgaver. Vi vil jobbe med kommunikasjon, ordforråd, grammatikk, tekstoppbygging, uttale, flyt, rettskriving og tegnsetting. Vi vil øve på kommunikasjon i ulike situasjoner knyttet til arbeidsliv, utdanning, samfunnet og familien.

Gjennomføring i klasserom

Antall timer: 42

Gjennomføring: Fredager 08:30 til 11:30

Oppstart: Fredag 9.9.2022

Sted: Munkegaten 3, Tønsberg.

klasserom

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Mellomnivå
Faglærer: Anka Sørhaug
Pris: kr 4.590