Pleiemedarbeider (e-læring)

Kurset pleiemedarbeider vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Kurset er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. I kurset har du kontakt med din egen instruktør, og du vil få quiz, innsendingsoppgaver med oppfølging og muligheter for å stille spørsmål til instruktør.

Innhold

 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • Yrkesetikk, holdninger, verdier, etiske dilemmaer
 • Kosthold og helse
 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære, omsorg og egenomsorg
 • Førstehjelp
 • ADL – dagliglivets aktiviteter og pasientens egne ressurser
 • Ergonomi, forebygging av belastningslidelser
 • Grunnleggende sykepleie
 • Begrepsavklaring i forhold til hjelpemidler
 • Brukermedvirkning
 • Verdighet og livets avslutning
 • Brukerrettigheter, lover og forskrifter, taushetsløfte
 • Enkel innføring i legemiddelbruk og legemiddelformer
 • Observasjon og dokumentasjon

Målgruppe

De som ønsker å jobbe i helsesektoren og som har lite eller ingen kompetanse innenfor dette området. Kurset passer også for alle ufaglærte som jobber i helsesektoren, og som ønsker mer faglig påfyll. f.eks.

 • Ufaglærte
 • Assistenter
 • Pleiemedarbeider
 • Pleiemedhjelper
 • Pleieassistent
 • Hjemmehjelp
 • Støttekontakt
 • Personlig assistent

Gjennomføring

Dette er et e-læringskurs hvor du logger deg inn i en e-læringsportal og får tilgang til en rekke leksjoner. I leksjonene finner du tekst, bilder, figurer, videoklipp og annet som vil tilegne deg kompetanse du har behov for innenfor helse. Du vil gjennom quiz og innsendingsoppgaver, som du får tilbakemeldinger på, sikre at du har opparbeidet deg kompetansen du ønsker. Faglærer vil være tilgjengelig i hele kursperioden.

Pleiemedarbeider

Full liste med leksjoner

Hva er kommunikasjon?

Kommunikasjonsprosessen

Verbal- og nonverbal kommunikasjon

Aktiv lytting

Dialog

Oppgaver

En tankevekker

Etikk og menneskesyn

Oppgaver

Anatomi, fysiologi, patologi og menneskets utvikling

Celler

Oppgaver

Nervesystemet og sykdommer

Hodepine

Epilepsi

MS – multippel sklerose

Parkinsons sykdom

Demens

Psykiske lidelser

Hjerneslag

Hjernesvulst

Oppgaver

Muskulatur

Skjelettet

Revmatisme

Slitasjegikt (artrose)

Leddgikt, bekhtrevs, lumbago, isjas

Osteoporose

Hoftebrudd og lårhalsbrudd

Oppgaver

Hva er kreft

Oppgaver

Respirasjonsorganene

Hoste og oppspytt

Lungebetennelse

Tuberkulose

Astma

KOLS

Lungekreft

Oppgaver

Sirkulasjonssystemet

Hjertet

Blod og blodårer

Kransarterier

Anemi

Puls

Blodtrykk

Væskeansamling i bena

Arteriosklerose

Angina pectoris

Hjerteinfarkt

Hjertesvikt

Sirkulasjonssvikt

Lungeemboli

Leukemi

Oppgaver

 

 

Hormoner

Bukspyttkjertelen

Diabetes type 1

Diabetes type 2

Oppgaver

Nyrene

Urinrør menn og kvinner

Urinveisinfeksjon

Inkontinens/tap av blærekontroll

Nyrestein

Forstørret prostata

Prostatakreft

Kateter

Oppgaver

Innledning på fordøyelsessystemet

Sykdommer i fordøyelsessystemet

Obstipasjon

Leveren

Oppgaver

Ernæring

To grupper næringsstoffer

Hva er sunt kosthold?

Oppgaver

Sansene

Hva skjer med sansene våre?

Oppgaver

Livreddende førstehjelp

HLR

Alvorlig blødning

Brannskade

Svelge vrangt

Oppgaver

Grunnleggende sykepleie

Maslows behovspyramide

Omsorg

ADL

Ergonomi

Huden og sår

Hygiene

Sykepleie og livets avslutning

Oppgaver

Regelverk

Taushetsplikt

Lov om helsepersonell

AML – arbeidsmiljøloven

Politiattest

Oppgaver

Legemiddellære

Oppgaver

Dokumentasjon og pleieplaner

Oppgaver

Avsluttende test

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Tina Ramøy Åkvik
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 4.990