Renholdsassistent (e-læring)

Kurset renholdsassistent vil styrke din kompetanse innenfor renhold. Innholdet i kurset tar hensyn til kravene i læreplanen og kan også brukes av de som vil gå videre og ta fagbrev for å bli renholdsoperatør. Få mer selvtillit i ditt arbeid ved å vite at du jobber riktig, og på en mer effektiv og sikker måte. Viktige temaer som ergonomi, risikovurdering, verneutstyr, smittestoffer, bruk av utstyr, renholdsmidler og håndtering av ulike materialer og flater tas opp. I kurset vil du ha dialog med faglærer og få tilbakemeldinger på innsendte oppgaver. Det er ikke behov for å kjøpe bøker eller annet materiell, all opplæring foregår i kurset.

Gjennomføring

Du bestemmer selv når du ønsker å jobbe i kurset. Leksjonene består av tekst, bilder, figurer, etc. og hvert kapittel avsluttes med et sett oppgaver. Din faglærer vil komme med tilbakemeldinger underveis, og vil være tilgjengelig for spørsmål. Kurset avsluttes med en multiple choice avsluttende prøve. Når alle leksjonene er gjennomført og oppgavene bestått får man tilgang til et elektronisk kompetansebevis.

Målgruppe

Kurset passer bra for de som ønsker å komme inn i renholdsyrket eller som allerede er i yrket og som ønsker å forbedre sin kompetanse og kanskje senere gå videre til fagbrev.

Dokumentasjon/litteratur

Inkludert i kurset er boken Renhold – grunnmoduler fra forlaget Yrkeslitteratur. Boken er mye brukt i opplæringen av kandidater som ønsker å ta fagbrev renholdsoperatør.  Forfatter Else Liv Hagesæther har i mer enn 30 år arbeidet som rådgiver i renhold. Hun har vært spesielt opptatt av å heve renholdernes status, bedre utstyret og utvikle lettere metoder i renhold. Hele denne tiden har hun også vært en produktiv lærebokforfatter, og er fortsatt fast bidragsyter til aviser/nett når det kommer til spørsmål om renhold i hjemmene. For arbeidet sitt har hun mottatt flere priser og utmerkelser.

Annen informasjon

Vi har også et tilleggskurs, fagbrev renholdsoperatør. Hvis du gjennomfører begge kursene vil du ha dekket teorien som er nødvendig for å gjennomføre fagprøven. Er du praksiskandidat (har minimum fem års arbeidserfaring) kan du da melde deg opp til fagprøven, som da kan føre til fagbrev renholdsoperatør.

 • Renhold – et viktig fag og yrke
 • Samhandling på arbeidsplassen
 • Kontakten med kunder
 • Oppgaver
 • Personlig hygiene
 • Smittekilder
 • Smittestoffer
 • Overføring av smitte
 • Renholdshygiene
 • Oppgaver
 • Kroppen
 • Risikovurdering
 • Verneutstyr
 • Avfall
 • Oppgaver
 • Utstyr
 • Metoder
 • Vask og stell av utstyr
 • Oppgaver
 • Renholdsmidler
 • Rengjøringsmidler og skuremidler
 • Dosering
 • Vedlikeholdsmidler
 • Renholdsmidler og HMS
 • Oppgaver
 • Maskiner og bruk
 • Gulvmaskiner
 • Støv- og vannsugere
 • Tepperensemaskiner
 • Andre maskiner
 • Oppgaver
 • Oversikt over overflater
 • Oversikt over metaller
 • Vedlikehold av inventar og metaller
 • Oversikt over overflater på innredning, inventar, vegger og tak
 • Vedlikehold av harde og halvharde gulv
 • Rense tekstile møbler, gardiner og gulv
 • Vaske og etterbehandle tekstiler
 • Oppgaver

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Linda Randeberg
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 4.990