Fagbrev renholdsoperatør

Dette kurset vil forberede deg til eksamen som renholdsoperatør. Har du jobbet som renholder en god stund og har vurdert å ta fagbrev renholdsoperatør? Dette kurset tar hensyn til kravene i læreplanen og egner seg for alle som vil ta fagbrev for å bli renholdsoperatører. Kurset er lagt opp med selvstudium og for intern eller ekstern opplæring av renholdere, og du har tilgang til en faglærer som hjelper deg underveis. Sammen med kurset Renholdsassistent dekkes alle hovedområdene i læreplanen for renholdsoperatørfaget for vg2 og vg3 – planlegging, renhold og bransjelære.

Målgruppe

Kurset passer for de som har litt erfaring med renhold og som ønsker å fullføre fagbrevet.

Gjennomføring

Du bestemmer selv når du ønsker å jobbe i kurset. Leksjonene består av tekst, bilder, figurer, etc. og hvert kapittel avsluttes med et sett oppgaver. Din faglærer vil komme med tilbakemeldinger underveis, og vil være tilgjengelig for spørsmål.  Når alle leksjonene er gjennomført og oppgavene bestått får man tilgang til et elektronisk kompetansebevis og man er godt forberedt for eksamen.

Dokumentasjon/litteratur

Inkludert i kurset er boken Renhold – fagbrevmoduler fra forlaget Yrkeslitteratur. Boken er mye brukt i opplæringen av kandidater som ønsker å ta fagbrev renholdsoperatør.  Forfatter Else Liv Hagesæther har i mer enn 30 år arbeidet som rådgiver i renhold. Hun har vært spesielt opptatt av å heve renholdernes status, bedre utstyret og utvikle lettere metoder i renhold. Hele denne tiden har hun også vært en produktiv lærebokforfatter, og er fortsatt fast bidragsyter til aviser/nett når det kommer til spørsmål om renhold i hjemmene. For arbeidet sitt har hun mottatt flere priser og utmerkelser.

Forkunnskaper

Du bør ha et grunnlag fra tidligere, i faget renhold, før du gjennomfører dette kurset. Forkunnskapene bør tilsvare innholdet i dette kurset. Dersom du ikke har tilsvarende kunnskaper bør du ta det kurset først.

Annen informasjon

Er du praksiskandidat (har minimum fem års arbeidserfaring) kan du melde deg opp til teorieksamen RHO3102, som privatist. Her kan du finne ut mer om eksamensdatoer, priser og gjennomføringen av privatisteksamener.

Du må ha bestått denne eksamen for å kunne melde deg opp til fagprøven, renholdsoperatør. Når du har fått dokumentasjon på praksisen din og bestått skriftlig eksamen, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Det mest vanlige er at praksiskandidatene avlegger prøven på arbeidsstedet sitt. Påmelding til fagprøve skjer i ditt fylke, se hjemmesidene for ditt fylke for mer informasjon. 

Du kan lese mer om praksiskandidatordningen her.

En ny læreplan er under utarbeidelse, men du kan gjennomføre eksamen til nåværende læreplan inntil høsten 2024.

Innhold

 • Renholdsfagets historie – introduksjon
 • Renhold før og nå
 • Systemer i renhold
 • Virksomheter i renhold
 • Overflater og hjelpemidler
 • Kostnader i renhold
 • Tilbud om opplæring
 • Vurdere og planlegge renhold etter tegning – introduksjon
 • Medvirkning ved planlegging av nybygg
 • Oversikt over ulike typer tegninger
 • Uttrykk og symboler
 • Utforming av spesielle rom
 • Krav til elektrisk opplegg
 • Planlegge og kalkulere renhold – introduksjon
 • Registrere og vurdere forhold i renhold
 • Vurdere og velge kalkulasjonstall
 • Beregne tid til renhold
 • Kalkulere kostnader til renhold
 • Planlegge og dokumentere regelmessig renhold
 • Planlegge og dokumentere periodisk renhold
 • Spesielle oppgaver i renhold – introduksjon
 • Renhold av tekniske hjelpemidler
 • Fjerning av graffiti
 • Overflater og smuss på fasader
 • Rengjøring av fasader
 • Skadesanering
 • Saneringsmetode
 • Rengjøring med kvalitet, NS-INSTA 800 – introduksjon
 • Innføring i NS-INSTA 800
 • Kvalitetsnivåer og kvalitetsprofiler
 • Roller og ansvar
 • Renholdsmetoder og kvalitet
 • Kontroll og måling av rengjøringskvalitet – introduksjon
 • Kompetanse
 • Visuell kontroll
 • Måle med instrumenter
 • Stikkprøvekontroll
 • Rapportering
 • Lover og regelverk i renholdsfaget – introduksjon
 • Definisjoner
 • Arbeidsmiljøloven
 • Sentrale forskrifter
 • Aktuelle standarder og miljømerkinger
 • Krav til offentlige anskaffelser
 • Alminnelige kontraktbestemmelser

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Krever forkunnskaper
Faglærer: Linda Randeberg
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 4.990