Fagbrev barne- og ungdomsarbeider

Liker du å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehage, skole, fritidsordninger eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da er barne- og ungdomsarbeider noe for deg! Dette e-læringskurset forbereder deg til teorieksamen og veien til fagbrev.Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med barn og ungdom, kan du ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fagbrev. Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling.

Hvorfor ta fagbrev?

Etterspørselen etter fagkompetanse innen barne- og ungdomsarbeiderfaget er økende. Med økt kompetanse på pedagogisk tilrettelegging av innholdet i barnehage, skole og fritid for barn og unge vil du bli en ettertraktet medarbeider for arbeidsgiver og et kvalitetsstempel for bedriften. Fagbrev vil også øke muligheten for høyere lønn.

Hva får du?

Vi tilbyr eksamensrettet undervisning, og du vil hele veien få mulighet til å få veiledning av faglærer, samt egen tilbakemelding på alle innsendte oppgaver. Du kan selv avtale digital veiledning med faglærer så mange ganger du vil underveis i kurset. Vi ønsker å tilby en tett dialog mellom faglærer og deg som student dersom du har behov for det. 

Vi bruker Cappelen Damms bøker i serien «Vekst», og du får tilgang til disse som digitale bøker i kurset. Dermed slipper du å kjøpe pensumlitteratur ved siden av. Du vil også få tilgang til Cappelen Damms digitale ressurs «Vekst» som er et elev- og lærernettsted med tilgang til oppgaver og annet faglig innhold.

Kurset er bygget på kompetansemålene i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt utover flere leksjoner:

  • Kommunikasjon (K)
  • Pedagogisk arbeid (P)
  • Yrkesliv (Y)

Eksamen

Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

Vi vil hjelpe deg underveis slik at du blir mest mulig forberedt til eksamen. Du velger selv når og hvor du studerer, noe som gir deg stor fleksibilitet og selv tilpasse studiene etter egen hverdag. Det kan være greit å være bevisst på eksamensdatoen når du starter kurset, slik at du tilpasser gjennomføringen av kurset til planlagt eksamensdato. Du velger selv når du vil melde deg opp til eksamen.

Voksne som skal ta fagbrev må avlegge en skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges enten vår eller høst, hvert år. Oppmelding til eksamen skjer via disse portalene:

Trøndelag: PrivatistWeb

Alle andre fylker: InSchool Privatist (visma.no)

Informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider, utdanning barne- og ungdomsarbeider.

Pris

Prisen for kurset er kr 15.900. Vi tilbyr delbetaling. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette. 

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om støtte til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg om kort tid!

Fakta

Tilgang: 365 dager
Faglærer: Christine Løvnæseth Eriksen
Estimert tidsforbruk: 400 timer
Pris: kr 15.900