Excel videregående (e-læring)

Har du brukt Excel en stund og tenkt at du ønsker å komme litt videre. I dette kurset ser vi på en rekke funksjoner, tips og muligheter som vil gjøre deg til en mer effektiv og allsidig bruker av regneark. Gjør deg mer kjent med mulighetene i Excel videregående, som du kanskje ikke visste fantes, og ta disse i bruk.

I kurset finner du en rekke videoklipp som viser i programmet hvordan man utfører de ulike oppgavene og presenterer resultatet av dette. Du får innsendingsoppgaver underveis som vil bli fulgt opp av en faglærer, og du har tilgang til faglærer i hele kursperioden. Du kan du stille spørsmål, både til faglærer, men også i et forum som er tilgjengelig for deltakere i kurset.

Du får tilgang til vår e-læringsportal som vil gi deg god oversikt over progresjonen i kurset i et brukervennlig og enkelt system.

I kurset ser vi blant annet på følgende temaer:

 • ANTALL og ANTALLA
 • HVIS-funksjonen
 • FINN.RAD og FINN.KOLONNE
 • ANTALL.HVIS og SUMMERHVIS
 • AVRUND
 • Dato- og tidfunksjoner
 • Tekstfunksjoner
 • Formatering av datoer
 • Betinget formatering
 • Kopiering av formatering
 • Avansert tallformatering
 • Beskyttelse av celler
 • Låsing av celler
 • Navngivning av celler
 • Målsøking og scenariobehandling
 • Sortering og filtrering
 • Fjerne duplikater
 • Datagrunnlaget og datakilder
 • Oppsett av felt
 • Delsummer og totalsummer
 • Gruppere på dato
 • Velge beregning i verdifelt
 • Vis verdier som
 • Formatere tall
 • Formatere tabell
 • Diagrammer

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Medium
Faglærer: Ronny Sølversen
Estimert tidsforbruk: 12 timer
Pris: kr 1.490