Excel videregående (e-læring)

Har du brukt Excel en stund og tenkt at du ønsker å komme litt videre. I dette kurset ser vi på en rekke funksjoner, tips og muligheter som vil gjøre deg til en mer effektiv og allsidig bruker av regneark. Gjør deg mer kjent med mulighetene, som du kanskje ikke visste fantes, og ta disse i bruk.

I kurset finner du en rekke videoklipp som viser i programmet hvordan man utfører de ulike oppgavene og presenterer resultatet av dette. Du får innsendingsoppgaver underveis som vil bli fulgt opp av en faglærer, og du har tilgang til faglærer i hele kursperioden. Du kan du stille spørsmål, både til faglærer, men også i et forum som er tilgjengelig for deltakere i kurset.

Du får tilgang til vår e-læringsportal som vil gi deg god oversikt over progresjonen i kurset i et brukervennlig og enkelt system.

I kurset ser vi blant annet på følgende temaer:

 • ANTALL og ANTALLA
 • HVIS-funksjonen
 • FINN.RAD og FINN.KOLONNE
 • ANTALL.HVIS og SUMMERHVIS
 • AVRUND
 • Dato- og tidfunksjoner
 • Tekstfunksjoner
 • Formatering av datoer
 • Betinget formatering
 • Kopiering av formatering
 • Avansert tallformatering
 • Beskyttelse av celler
 • Låsing av celler
 • Navngivning av celler
 • Målsøking og scenariobehandling
 • Sortering og filtrering
 • Fjerne duplikater
 • Datagrunnlaget og datakilder
 • Oppsett av felt
 • Delsummer og totalsummer
 • Gruppere på dato
 • Velge beregning i verdifelt
 • Vis verdier som
 • Formatere tall
 • Formatere tabell
 • Diagrammer

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Medium
Faglærer: Ronny Sølversen
Estimert tidsforbruk: 12 timer
Pris: kr 1.490