Salgsmedarbeider (e-læring)

Kurset salgsmedarbeider er et nytt og spennende opplæringstilbud innen service- og varehandelsbransjen. Kurset har som målsetting og gi deg grunnleggende kompetanse innen fagområdet salg og service. Etter fullført kurs mottar du kompetansebevis, som viser at du er kvalifisert til å jobbe innen service- og varehandelbransjen.

Kurset vil gi deg en grunnpilar når du jobber i butikk- eller servicebransjen. Man får en gjennomgang av en bedrifts visjoner, forretningsplaner, markedsplan og verdiskapning. Alle ansatte i en bedrift trenger en overordnet oversikt over en bedrifts motiver, verdier og tanker om hvordan bedriften skal holde seg solid og lønnsom.

Kurset inneholder også en rekke praktiske og veiledende tips om hvordan du som medarbeider kan få de beste resultatene. Vi ønsker alle å gjøre en god jobb som mulig og ved hjelp av kunnskaper kommer vi raskt nærmere dette målet.

Undervisningen foregår ved hjelp av tekst, bilder, figurer, og videoklipp. Det er ikke behov for ytterligere dokumentasjon, og det tilkommer ingen utgifter ut over kursprisen. Du vil ha tilgang til en faglærer i kursperioden og vil få tilbakemeldinger på innsendte oppgaver.

 

Full liste med leksjoner:

Markedsføring

Grunnleggende begreper (salg, behov, marked, produkt)

Oppgaver

Forretningsidé

Markedsplan

De fem p-ene

Markedsplanen: et konkret eksempel

Oppgaver

Markedskommunikasjon

Salg av varer og tjenester

Salgsprosessen

Kontakt

Behov

Argumentasjon

Avslutte et salg

Salgssamtalen

Mersalg

Gjensalg

Oppsummering salgsprosessen

Oppgaver

Servicebegrepet

Hva mener vi med god service

Håndtere klager

Servicebrøken

Krav til servicemedarbeideren

Serviceerklæring

Oppgaver

Definisjon handlevaner

Butikken

Netthandel

Betaling

Medier

Oppgaver

Valg av salgskanal

Mer om digitale salgskanaler

Sosiale medier

Oppgaver

Hva er netthandel?

Fordeler og ulemper med netthandel

Etablering av nettbutikken

Betalingsløsninger

Drift av nettbutikken

Oppgaver

Hva menes med verdikjeden?

Michael Porters verdikjedemodell

Oppgaver

Prosentregning

Inntekter og kostnader

Beregne pris på produkt: avanse

Beregne pris på produkt: selvkostmetoden

Beregne pris på produkt: merverdiavgift

Oppgaver

Forbrukerkjøpsloven

Angrefristloven

Markedsføringsloven

Finansavtaleloven (bruk av kredittkort)

Håndverkstjenesteloven

Oppgaver

Veien mot fagbrev

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 3.990