Barnehagekortet (e-læring)

Barnehagekortet vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som medarbeider i barnehage. Har du lyst til å jobbe i barnehage, men har ingen formell kompetanse fra før? Eller har du jobbet i barnehage og ønsker å heve din kompetanse og kanskje ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider?
Barnehagekortet er et av kompetansekortene i SK6®+, utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. Kurset vil gi deg formell kompetanse innenfor de viktigste kjerneområdene i barnehagen. I kurset har du kontakt med din egen instruktør, og du vil få quiz, innsendingsoppgaver med oppfølging og muligheter for å delta i jevnlige digitale klasserom. Kurset kan du ta når du vil, og det kan også gjennomføres på telefon, Ipad eller pc. Innhold

  • Barnehagens styringsdokumenter
  • Omsorg-lek-læring-danning
  • Barns språkutvikling
  • Livsmestring
  • Foreldresamarbeid
  • Utfordringer og konfliktløsning

Kurset består av 6 moduler. Gjennom tekst, bilder, figurer og videoer skal vi ta deg gjennom fagstoffet på en pedagogisk måte. Underveis kan du teste dine kunnskaper gjennom quiz’er og innsendingsoppgaver. På slutten av hver modul finner du caser du skal svare på og sende inn til oss. Du vil få tilbakemeldinger og veiledning fra instruktør på e-post etter at besvarelsene er mottatt. Du har tilgang på kurset i ett år.

Hver fredag kl 09-10 vil du få tilgang til digitalt klasserom med instruktør hvor du kan få drøfte caser, få veiledning og hjelp til oppgaver ved behov. Etter fullført og bestått kurs vil du motta et kompetansebevis i posten.

Nedenfor finner du en komplett liste med temaer.

Veien videre

Vi anbefaler fagbrev i Barne- og ungdomsarbeider som veien videre etter kurset. Som voksen kan du avlegge fagprøve når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring.

Full liste med leksjoner:

Barnehagekortet

Fredagsmøte

Kompetanseheving for ansatte i barnehage

Refleksjonsoppgaver

Barnehagens styringsdokumenter

Rammeplan for barnehagen

Refleksjonsoppgaver

Barnehagens formål og innhold

Yrkesetikk

Oppstart og tilvenning

De minste barna i barnehagen

Å jobbe pedagogisk i en barnehage

Praksisfortellinger

Barns medvirkning

Bærekraftig utvikling

Quiz og oppgaver

Omsorg – lek – læring  – danning

Sosial kompetanse

Identitet

Den livsviktige leken

Boltrelek og lekeslåssing

Barns vennskap

Voksenrollen i barns livsmestring

Flerkulturell pedagogikk – forstå og gjøre seg forstått

Barns språkutvikling

Overgang barnehage – skole

Quiz og oppgaver

Å se og handle – omsorgssvikt

Barn som trenger ekstra støtte

Mobbing i barnehagen

Barn og seksualitet

Barn som utfordrer deg

Grenser og grensesetting

Oppgaver

Kosthold og ernæring

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Skader og hygiene

Taushetsplikt

Nettvett

Caser og oppgaver

Avsluttende prøve

Tilbakemelding fra en av våre studenter:

Veldig fornøyd med de gode tilbakemeldingen og utfyllende svarene på alle refleksjonsoppgaver og caser som er sendt inn. For meg som ikke jobber i barnehage enda så var det likevel fullt mulig å relatere seg til oppgavene som ble gitt. Gode kapitler, og lett og oversiktlig bygget opp. Ekstra fint med video eksemplene. Takk for alle gode tilbakemeldinger, det har vært et lærerikt kurs.

Gina Sætre Sørby

 

Tilbakemelding fra daglig leder i barnehage:

De ansatte har hatt godt utbytte av barnehagekortet. Som daglig leder ser jeg at de pedagogiske medarbeiderne i Norlandia Marsvegen barnehage har hatt faglig læring i løpet av kurset. Dette vises både i de faglige diskusjonene blant personalet, i planlegging og i gjennomføringen. Jeg opplever å få mer faglige spørsmål etter at de har tatt e-læringa, og det har gitt stor faglig utvikling hos personalet. Takk for at vi i Norlandia Marsvegen barnehagen har fått denne muligheta til kompetanseheving hos personalet. 

Jeg er også glad for at 2 av mine ansatte nå skal ta fagbrevet etter at de har gjennomført e-læringa Barnehagekortet. Kompetanse er viktig, og jeg heier på det. E-læringa har derfor gitt mersmak til kompetanseutvikling. I tillegg synes jeg det er flott at Barnehagekortet retter seg mot den gruppa av de ansatte som det er flest av i barnehagen, assistentene”.  

Daglig leder i Norlandia Marsvegen barnehage, 
Barbro Johansen. 

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Christine Løvnæseth Eriksen
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 3.990