Tekstbehandling med Word (e-læring)

Kurset tekstbehandling med Word vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Word.
Dette kurset vil gjøre deg i stand til å utføre de grunnleggende, helt nødvendige funksjoner i programmet Word. Du vil hva en oversikt over hva skjermbildet i programmet inneholder, redigere og jobbe med tekst, forstå oppbygging av et dokument med tekst og avsnitt, formatere (pynte) på tekst og avsnitt. Det blir også sett på det å sette inn bilder og jobbe med disse, utskrift og kvalitetssikring av innholdet i dokumentet. Se detaljert innhold nedenfor. 

Før vi starter

Starte programmet

Brukergrensesnittet

Lage nytt dokument

Skrive og redigere tekst

Hva er avsnitt?

Merking av tekst

Slette og erstatte tekst

Flytte og kopiere tekst

Skrifttyper, farge og skriftstørrelser

Fet, kursiv og understreking

Gjennomstreking, hevet, senket

Forskjellen på skriftformatering og avsnittsformatering

Justering, linjeavstand og innrykk

Skyggelegging og kantlinjer

Oppgave

Sette inn bilde

Tekstbryting

Bildeegenskaper

Sette inn figurer

Skjermdump

Lage tabeller

Innhold i tabell

Formatering av tabell

Sette inn og slette rader/kolonner

Sideretning og marger

Forhåndsvisning

Skrive ut

Stavekontroll

Automatisk stavekontroll

Autokorrektur

Oversetting mellom språk

Lagre dokumenter

Lagre som kopi

Åpne dokumenter

Avsluttende prøve (quiz)

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Estimert tidsforbruk: 6 timer
Pris: kr 990