Avstemming serviceerklæring Hageland Solblomsten

Velg ut de 5 beste alternativene som du tenker skal være gode ledestjerner for Hageland Solblomsten i tiden fremover! Hva kjennetegner dere og hva skal kundene kunne forvente?

Forslag til serviceerklæring