Helsefagarbeider

Status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Dette kurs er lukket

Kursinnhold

Utvid alle
Samspill - etikk
Helse og sykdom, helsefag og sykepleie, profesjonell yrkesutøvelse
Rettslige rammer for yrkesutøvelsen – selvbestemmelse og tvang - taushetsplikt
Folkehelsearbeid – eldre – helse og velferd
Observasjon, rapport og dokumentasjon – pleieplan
Grunnleggende sykepleie- hygiene- utstyr og hjelpemidler- Ergonomi
Kosthold og Ernæring
kommunikasjon-veiledning
søvn og hvile
celler, vev og organer - immunforsvaret
Huden - sykdommer og pleie
Kreftsykdom og pleie
Fordøyelsessystemet - Anatomi
Fordøyelsessystemet – sykdommer - Eliminasjon
urinsystemet – anatomi
Urinsystemet – sykdommer
Respirasjonssystemet – anatomi
Respirasjonssystemet – sykdommer
Nervesystemet – anatomi
Nervesystemet – sykdommer
sirkulasjonssystemet - anatomi
sirkulasjonssystemet – sykdommer
Hormonsystemet - anatomi
Hormonsystemet – sykdommer
Kjønn - sykdommer og seksualitet
Bevegelsesapparatet – anatomi
Bevegelsesapparatet – sykdommer
Å møte mennesker med nedsatt funksjonsevne – utviklingshemning
Psykiske lidelser
Aktivitet for helse – inaktivitet og immobilitet
Førstehjelp
Pleie ved smerte
Legemiddellære
Eksamen