Vi ønsker tilbakemelding på arbeidet så langt og hva dere sitter igjen med av økt kompetanse og kunnskap. Vennligst bruk noen minutter på å besvare spørsmålene nedenfor.

- Arbeidskultur – i hvilken grad har du selv blitt bevisst din egen påvirkning av arbeidskulturen på jobb?
- Ansvarsområder – har du en opplevelse av at den daglige driften fungerer bedre etter at vi jobbet med fordeling av ansvarsområder og oppgaver innen hvert område?