Trinn 1 av 2

Hva synes du om vanskelighetsgraden i kurset?
Hva synes du om mengde innhold i kurset?
Hva synes du om å gjennomføre et e-læringskurs?