GRATIS KURS

Kompetanse Pluss

Kompetanse Pluss

Kompetanse Pluss er et viktig tiltak som sikter mot å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, og digitale ferdigheter i arbeidslivet. Målet er å gjøre individer bedre rustet til å møte dagens og fremtidens arbeidsmarked, samtidig som det bidrar til økt produktivitet og innovasjon i norske bedrifter. 

Sammen kan vi kartlegge behovet i din virksomhet, vi lager søknaden på deres vegne og sender denne videre til Kompetanse Norge (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

Vi er godkjent tilbyder av Kompetanse Pluss og har lang erfaring med søknader og gjennomføring. Les mer om Kompetanse Pluss her.

Hva vil skje?

Kartlegging

Vi starter med et kartleggingsmøte hvor vi ser behovet i deres virksomhet og om disse kursene faller inn under målgruppen for Kompetanse Pluss, hvilke fordeler det gir for deres effektivitet og tidsperspektivet for opplæringen.

Søknaden

På vegne av deres virksomhet lager vi en søknad som dere ser igjennom og signerer dersom inneholdet er i tråd med det som er avtalt. Søknadsfrist er normalt i slutten av november/starten av desember.

Tilbakemelding

Vi mottar vanligvis tilbakemelding om godkjenning av søknaden i februar. Denne tilbakemeldingen gir oss klarhet om hvorvidt vårt forslag har blitt akseptert, og det gir oss mulighet til å planlegge videre steg basert på utfallet. Det er viktig for oss å være transparente med dere i denne prosessen.

Gjennomføring

Umiddelbart etter tilbakemelding vil vi ta kontakt for et oppstartsmøte, med for å lage en plan for kursene. Når skal de gjennomføres, hvor skal opplæringen foregå etc. Vi avtaler også oppfølgingsmøter.

Hva kan være aktuelle kurs?

Norskkurs B1

Norskopplæring

Har din virksomhet ansatte med svake norskkunnskaper? Vi kan tilby generell norskopplæring og også opplæring innenfor flere ulike bransjer som renhold, helse, hotell og restaurant, sjåfør/transport, fiskeri, industri og produksjon. Vi bruker læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i opplæringen.

Opplæringen kan foregå på deres arbeidsplass eller i våre lokaler i Tønsberg eller Finnsnes. Vi kan også gjennomføre opplæring digitalt, med Teams eller Zoom.

Digitale ferdigheter

I de fleste bransjer i dag er det behov for et visst nivå med digitale ferdigheter, både i arbeidssammenheng og privat. Den digitale revolusjonen har fundamentalt forandret måten vi opererer på i arbeidslivet. Alt fra kommunikasjon og rapportering til prosjektstyring og kundeservice krever nå kunnskap om digitale verktøy. Ansatte med solide digitale ferdigheter kan jobbe mer effektivt, tilpasse seg endringer raskere og bidra til innovasjon innen virksomheten. Dette kan gjelde digitale verktøy som PC, iPad, mobiltelefon eller andre verktøy og systemer som er i bruk på arbeidsplassen.

Kompetanse Pluss - norskopplæring
medarbeiderskap

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om å ta ansvar sammen med lederen og forholdet man har til arbeidsoppgaver, kollegaer og arbeidsgiveren. For at man skal oppnå resultater og at miljøet på arbeidsplassen skal fungere som en helhelt må medarbeiderne selv ta ansvar og ikke legge alt ansvar hos lederen sin. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet – og yrkesstollthet og arbeidsglede er beslektede fenomener.

Dette er grunnleggende opplæring i hvordan man opptrer overfor kollegaer og ledere.

Regning og økonomi

Å forstå grunnleggende regning og økonomi er viktig i mange jobber, selv for ufaglærte arbeidere. Vårt Kompetanse Pluss-kurs gir praktisk opplæring tilpasset hverdagens arbeidsoppgaver.

Enten det handler om å beregne materialkostnader, prosentregning, arealberegning, forstå en lønnsslipp, eller holde styr på daglige utgifter, vil dette kurset gi de nødvendige ferdighetene for å håndtere økonomiske aspekter trygt og effektivt. Bedre kompetanse på dette vil medføre mindre belastning på leder og andre kollegaer.

Prosent gratis kurs
Renholder

Bransjeopplæring

Vi kan også tilby opplæring i hvordan man utfører typiske arbeids-oppgaver i ulike bransjer.  En pleieassistent må f.eks. lese vaktskifterapporter og logge i journaler, fylle ut skjemaer og bestillingslister, gjøre avtaler med ledere og kollegaer, holde oversikt over væskeinntak for beboere etc. Slike bransjer kan f.eks. være barnehageassistent, pleieassistent, lagermedarbeider, produksjons-medarbeider, sjåfører, butikkmedarbeidere og renholdere. Ta kontakt med oss for å høre om nettopp deres bransje er aktuell for denne typen opplæring.

Ja, dette høres interessant ut! Kontakt meg!

Navn
Bedrift eller annen type virksomhet.